Subvencije

Za plastenike tri miliona dinara

Za plastenike tri miliona dinara

Jedan od uslova je da oni koji se prijavljuju na konkurs nemaju više od 50 hektara prijavljenih pod biljnom kulturom za koju se oprema i mehanizacija koriste. 

Za navodnjavanje tri miliona dinara

Za navodnjavanje tri miliona dinara

Subvencionisanje nabavne cene opreme za navodnjavanje je 40-55 odsto iznosa bez PDV-a. Najviše se može imati 50 hektara pod biljnom proizvodnjom 

Za silose šest miliona dinara

Za silose šest miliona dinara

Pravo na pomoć imaju fizička, pravna lica i preduzetnici. Subvencionisane cene izgradnje silosa i podnih skladišta 40 do 55 odsto iznosa bez PDV-a

Pokrajina dala sto miliona voćarima

Pokrajina dala sto miliona voćarima

Pod protivgradnim mrežama novih 132 hektara u Vojvodini. Zahvaljujući konstantnoj pomoći vojvođanski voćari postali najveći izvoznici jabuka u Srbiji

Za jeftinije zajmove 800 miliona

Za jeftinije zajmove 800 miliona

Poljoprivrednici će moći da konkurišu za kredite po trenutno najpovoljnijim kamatama, od tri odsto, a razliku u kamati bankama će nadoknađivati Ministarstvo

Poljoprivrednicima jeftiniji krediti

Poljoprivrednicima jeftiniji krediti

Ukupan iznos za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000, a za zadruge do 15.000.000 dinara

Pomoć staračkim domaćinstvima

Pomoć staračkim domaćinstvima

Pomoć dobijaju stariji od 65 godina koji nisu korisnici penzija po osnovu PIO zaposlenih ili samostalnih delatnosti, imaju ugovor o dugoročnom zakupu

Pokrajina otvara nove konkurse

Pokrajina otvara nove konkurse

Pomoć za opremanje farmi, sisteme za navodnjavanje, protivgradne mreže, preradu, plastenike, pčelarstvo, sušare, staračka domaćinstva...

Paorima stižu 3,4 milijarde

Paorima stižu 3,4 milijarde

Obezbeđena su dodatna sredstva od blizu 10 milijardi dinara kojima će biti realizovani zahtevi poljoprivrednika za isplatu subvencija za biljnu proizvodnju u 2015

Vojvođanima zajam za njive

Vojvođanima zajam za njive

Razvojni fond Vojvodine obezbedio kredite za kupovinu zemljišta vredne 150 miliona dinara. Poljoprivrednici mogu da dobiju od 500.000 dinara do 10.000.000

Paorima u Vojvodini 525 miliona

Paorima u Vojvodini 525 miliona

Kamatna stopa je dva odsto na godišnjem nivou, izuzev kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje gde je jedan odsto.

Subvencije manje za dobro paora!?

Subvencije manje za dobro paora!?

Snežana Bogosavljević Bošković: Mora se odgovorno pristupati planiranju i smanjenje ne znači da se tokom godine neće menjati iznos subvencija

Sve o registraciji gazdinstva

Sve o registraciji gazdinstva

Registracija novog gazdinstva se odvija tokom cele godine, ali se za korišćenje podsticaja uzima stanje na dan 30.09. tekuće godine.

Subvencije paorima samo 4.000

Subvencije paorima samo 4.000

Subvencije za ratarsku proizvodnju po hektaru u 2015. bile su 12.000 dinara, od kojih je 6.000 dinara bilo u novcu, a 6.000 dinara za mineralno đubrivo i gorivo

Subvencije skresane na 4.000

Subvencije skresane na 4.000

Država će davati najviše 2.000 dinara u novcu i 2.000 dinara za mineralno đubrivo. Stočari mogu da odahnu jer subvencije u toj grani agrara ostaju nepromenjene.

Paorima najzad legle 3,3 milijarde

Paorima najzad legle 3,3 milijarde

Ratari su prva grupa proizvođača kojima je iznos isplaćen u celosti, a prema ranije najavljenoj dinamici, sledeće isplate očekuju se krajem februara i krajem marta.  

Ratarima dug stiže 29. januara

Ratarima dug stiže 29. januara

Za biljnu proizvodnju treba da bude isplaćeno 9,6 milijardi dinara. Za par dana stiže krovna uredba o podsticajima za 2016. 

Uredba o podsticajima u januaru

Uredba o podsticajima u januaru

Završetak izrade podzakonskih akata za primenu izmenjenog zakona o poljoprivrednom zemljištu očekuje se tek za tri do četiri meseca.

Dug paorima biće plaćen

Dug paorima biće plaćen

Zahtevi pristigli prošle godine biće isplaćeni u tri rate, počevši od 29. januara. Vlada obezbedila dodatnih 10 milijardi dinara

Podsticaji po novom pravilniku

Podsticaji po novom pravilniku

Zahtevi za podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnose se od 1. marta do 31. jula. Najviše 300 mlečnih krava dobija pomoć iz državne kase

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera