ravago veliki

Bespovratno 10 miliona za solarnu energiju u Vojvodini

Bespovratno 10 miliona za solarnu energiju u Vojvodini

Sredstva se dodeljuju s ciljem  nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje - fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator i ostale prateće elektro i mašinske opreme.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj  raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima. Pravo na podsticaje mogu da ostvare lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice koje je nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno pravno lice - privredno društvo i zemljoradnička zadruga.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se upotrebiti za korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Vojvodine, sa ciljem  nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostale prateće elektro i mašinske opreme.

U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za sve vrste građevinskih radova, kupovinu polovne opreme i materijala, poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost, carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

Bespovratna podsticajna sredstva dodeljuju se sa ciljem:  

  • ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, radi smanjenja troškova za  enegrente;
  • smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
  • povećanja energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava;
  • smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
  • afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
  • revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. 

 

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 10.000.000,00 dinara, a Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80 odsto vrednosti investicije.

Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat po konkursu iznosi za projekte registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja koriste solarnu energiju u zalivnim sistemima sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine: 800.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju lica sa teritorije Vojvodine koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Rok za podnošenje prijave je 13. jul 2018. godine.

Kompletan tekst konkursa može se videti ovde

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera