delta

Ističe rok za subvencionisane kredite

 Ističe rok za subvencionisane kredite

Kamata iznosi jedan odsto za mlade poljopivrednike, žene i one koji rade otežanim uslovima, a tri odsto za sve ostale.

Poljoprivrednici imaju vremena da do kraja meseca, tačnije zaključno sa 1. decembrom podnesu zahteve za dobijanje subvncionisanih kredita koje dodeljuju komercijalne banke u saradnji sa Ministarstvom  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Banke odobravaju kredite, a resorno Ministarstvo subvencioniše deo kamate čime je zaduživanje poljoprivrednika znatno povoljnije.

Krediti su namenjeni razvoju stočarstva, odnosno nabavci životinja i premiji osiguranja životinja. Takođe i razvoju ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva. poljoprivrednici mogu da konkurišu i za dobijanje sredstava za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, zatim za nabavku hrane za životinje, kao i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti, se odobravaju na rok otplate od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina. Isplaćuju u dinarima bez valutne klauzule.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou. Još povoljniju kamatu od 1% mogu da ostvare fizička lica čije je prebivalište na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno mladi sa najviše 40 godina života i žene.

Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Fizičko lica nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnici mogu da ostvare pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara. Pravna lica mogu da ostvare pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva banci  uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera