ravago veliki

20 miliona za pretvaranje neobradivog zemljišta u ribnjake

20 miliona za pretvaranje neobradivog zemljišta u ribnjake

Bespovratna sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini najmanje jedan, a najviše 50 hektara, na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu. Cilj ovog Konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.
Po ovom Konkursa dodeljivaće se bespovratna sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva će se dodeljivati isključivo za objekte za proizvodnju ribe - rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali. 

Ukupan iznos propisanih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 20.000.000,00 dinara.

Maksimalna podrška po ovom konkursu iznosi do 50 odsto od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 5.000.000,00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova, bez PDV-a po korisniku, a ostalih 50 odsto obezbeđuje korisnik sredstava.

Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru. Iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru. 

Pravo na podsticaje ostvaruju privredna društva i zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova. 

Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera