ravago veliki

Mladim parovima milion dinara za kupovinu seoskih kuća

Mladim parovima milion dinara za kupovinu seoskih kuća

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao konkurs. Za kupovinu kuća u Vojvodini ukupno 30.000.000 dinara. Prijave do 25. septembra

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu ili suvlasništvu.

Ukupno će po ovom konkursu biti dodeljeno 30.000.000 dinara. Učesnici konkursa mogu da konkurišu samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih para ne može biti veća od 1.000.000 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:

- supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i

- vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na konkurs:

1. da jedan od supružnika /vanbračnih partnera nije stariji id 40 godina života u momentu podnošenja prijave na konkurs

2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine

3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);

4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da je nisu otuđili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja Konkursa;

5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.

7. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000 dinara.

Prijave na Konkurs će se primati do 25 septembra 2018. godine. Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@ gmail.com i zavod.ravnopravnost@ vojvodina .gov.rs

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu ili suvlasništvu.

Ukupno će po ovom konkursu biti dodeljeno 30.000.000 dinara. Učesnici konkursa mogu da konkurišu samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih para ne može biti veća od 1.000.000 dinara.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde:

icon
Document PDF, 130.98 KB, 13 downloads, 28 Jul, 2018 20:16

Pročitano 1147 puta
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera