ravago veliki

Olakšano ostvarivanje podsticaja za priplodna grla

Olakšano ostvarivanje podsticaja za priplodna grla

U Pravilniku smanjen broja grla ovaca, ovnova, koza i jarčeva u područjima sa otežanim uslovima rada potrebnih da se ostvari pravo na podsticaj.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla.

U Pravilnik su unete izmene koje se tiču smanjenja broja grla priplodnih ovaca, ovnova, koza i jarčeva u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi potrebnih da bi se ostvarilo pravo na podsticaje.

Da bi  poljoprivrednik ostvario pravo na podsticaj treba da ima 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, a u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi potrebno je najmanje deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova.

Podsticaj se ostvaruje i ukoliko stočar ima bar deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, sem akko radi u području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi. U tom slučaju potrebno mu je najmanje pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva. 

S.K.

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera