ravago veliki

Organskom stočarstvu 40 odsto više novca

Organskom stočarstvu 40 odsto više novca

Pravo na podsticaje koji su značajno veći nego u konvencionalnoj proizvodnji ostvaruju oni koji imaju zaključen ugovor sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom.

Ministarstvo poljoprivrede usvojilo je Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju kojim se bliže propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za:
1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje (u daljem tekstu: premija za mleko); 2) tov junadi; 3) tov jagnjadi; 4) tov jaradi; 5) tov svinja; 6) krave dojilje; 7) košnice pčela; 8) proizvodnju konzumne ribe; 9) krave za uzgoj teladi za tov; 10) kvalitetne priplodne mlečne krave; 11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave); 12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze); 13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače); 14) roditeljske kokoške teškog tipa; 15) roditeljske kokoške lakog tipa; 16) roditeljske ćurke; 17) kvalitetne priplodne matice riba šarana i 18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaji se utvrđuju u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ispunjava i uslov da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključilo ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje.

Zahtev za premiju za mleko podnosi se neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, i to za:
1) prvi i drugi kvartal (1. januar – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće godine,
2) treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine,
3) četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, jagnjadi, svinja i jaradi u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu od 3. maja tekuće godine do 31. januara naredne godine.

Izmenom pravilnika podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje ostvaruju se za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šorthorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten, simentalac i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje od 3. maja do 30. juna tekuće godine.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku godinu od 3. maja do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine.

Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za kvalitetna priplodna grla podnosi se Upravi, i to:

1) od 20. maja do 30. oktobra tekuće godine;
2) od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju od 15. oktobra do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 55.000.000 dinara.
(Agrosmart)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera