ravago veliki

Za projekte agrarnih udruženja 10 miliona iz budžeta

Za projekte agrarnih udruženja 10 miliona iz budžeta

Sredstava će se dodeljivati za  upravljanje zemljištem, unapređenje transfera znanja, razvoj tržišnih lanaca, zaštitu životne sredine i slično.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2018. godini. Cilj Javnog konkursa je unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Prioritetne tematske oblasti su: stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi, modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima, efikasno upravljanje zemljištem, unapređenje stanja fizičkih resursa, unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala, zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede, tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade, ispitivanje tržišta i plasmana, razvoj tržišnih lanaca, očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi, diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine, unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala, unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Po ovom konkursu opredeljeno je 10.000.000,00 dinara u bruto iznosu. Odabrani projekati biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00 dinara u bruto iznosu po projektu. Okvirni datum početka realizacije dela odabranih projekata: jul/avgust 2018. godine.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja upisana u Registar Agencije za privredne registre: koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije čiji se ciljevi, definisani statutom ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Isplata sredstava u iznosu 100% obaviće se nakon potpisivanja ugovora, a po prijemu odgovarajućeg sredstva obezbeđenja. Nenamenske isplate, odnosno isplate za troškove koje nisu predviđene budžetom nisu dozvoljene. Nenamensko korišćenje sredstava smatraće se kršenjem ugovora i osnov je za raskid istog i povraćaj ukupnog iznosa sredstava sa zateznom kamatom do dana vraćanja sredstava i neće biti u mogućnosti da narednih godina učestvuju u konkursima Ministarstva.

Odobrena sredstva koja nisu utrošena do 31.12.2018. godine, vraćaju se u budžet RS. Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/2641-073 i 011/3616-278.

Isplata sredstava po ovom konkursu se vrši u skladu sa napred navedenim pravilima. Tekst Javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.minpolj.gov.rs) i Portalu e-Uprave.

(Agrosmart)

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera