ravago veliki

Sufinansiranje postupaka komasacije

Sufinansiranje postupaka komasacije

Bespovratna sredstva dodeljuju se s ciljem podizanja nivoa uređenosti teritorije katastarske opštine u Vojvodini na kojoj se  sprovodi postupak komasacije.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo otvorio je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini. Cilj ovog konkursa je podizanje nivoa uređenosti teritorije katastarske opštine na kojoj se  sprovodi postupak komasacije. Konkursnim sredstvima sufinansiraće se započinjanje prve faze novih postupaka komasacije. Takođe i realizacija druge faze komasacije, ranije započetih postupaka komasacije, izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, kao i uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom za započinjanje I faze novih postupaka komasacije je 30.000.000,00 dinara. Za realizaciju II faze komasacije za nastavak ranije započetih postupaka komasacije odobreno je 80.000.000,00 dinara. Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije predviđeno je 20.000.000,00 dinara, a za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije 23.900.000,00 dinara.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 30% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

Korisnici  sredstava po ovom konkursu za započinjanje I faze novih postupaka komasacije, kao i nastavak ranije započetih postupaka komasacije i uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije u okviru II faze realizacije komasacije korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine. Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupka komasacije u okviru II faze realizacije komasacije korisnik je JVP „Vode Vojvodine“. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za započinjanje novih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za nastavak realizacije ranije započetih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 10.000.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.05.2018. godine. Prijava na konkurs (obrazac prijave dostupan je u elektronskom obliku na veb-sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs)

Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to: poštom na adresu „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično – na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – komasacija”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.

Tekst konkursa moze se pogledati ovde

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera