ravago veliki

Tri miliona dinara za ekonomsko osnaživanje seoskih žena

Tri miliona dinara za ekonomsko osnaživanje seoskih žena

Mogu da konkurišu udruženja, a maksimalan iznos koji se može ostvariti po jednoj  prijavi je 300.000,00 dinara.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, koje sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije, a koji su od javnog interesa.

Cilj ovog Konkursa je poboljšanje ekonomskog položaja i statusa žena koje žive u seoskim područjima i čine jednu od najranjivijih grupa kada su u pitanju jednake mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

One nemaju mogućnost da ravnopravno učestvuju na pozicijama moći i odlučivanja u državi, zajednici i porodici. Seoske žene, kako se navodi u tekstu Konkursa, nemaju ni adekvatan pristup zdravstvenim, obrazovnim, socijalnim uslugama, finansijama i drugim resursima, a u neravnopravnom su položaju i kada je u pitanju nasleđivanje gazdinstava i druge imovine.

Komitet Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena je izrazio posebnu zabrinutost zbog postojanja nejednakosti između žena u gradu i žena na selu u u našoj zemlji u pogledu životnog standarda i zaposlenosti, pogotovo starijih žena. Iz ove institucije upozorili su da postoji diskriminacija žena na selu koje nemaju jednak pristup imovini usled tradicionalnih i društvenih obrazaca koji favorizuju muškarce kao nosioce imovinskih prava. Komitet je preporučio Republici Srbiji da obezbedi ženama na selu, uključujući starije žene, neometan pristup odgovarajućem životnom standardu, zapošljavanju i imovinskim pravima.

Predloženi projekti treba da za rezultat imaju ostvarene konkretne i merljive rezultate.

Po ovom Konkursu odobrava se ukupno 3.000.000,00 dinara, a maksimalan iznos za koji se može konkurisati po jednoj  prijavi je 300.000,00 dinara.

Pravo učešća imaju udruženja upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre koja deluju na teritoriji Republike Srbije i čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti ekonomskog osnaživanja žena. Uslov je i da imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata dostave najkasnije do 14. avgusta, a očekivani datum početka realizacije izabranih projekata je 25. oktobar ove godine.Kompletan tekst konkursa zajedno sa smernicama za podnošenje predloga projekata udruženja može se pogledati ovde.

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera