ravago veliki

Uveden podsticaj i za dojilje rase salers

Uveden podsticaj i za dojilje rase salers

Na budžetska sredstva mogu da računaju vlasnici krava dojilja čistih tovnih rasa i meleza ako su starije od 24 meseca.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje.

Pravilnikom je izmenjen član dva u kojem je bilo precizirano da se podsticaji mogu ostvariti  za krave dojilje starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana i blond akviten ili melezima navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa. Izmenom je dodata  rasa goveda salers tako da i odgajivači koji imaju ovu rasu mogu da ostvare podsticaje.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine. Samo u ovoj godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu novog pravilnika do 31. jula 2018. godine za grla uključena u proizvodnju od 1. februara do 30. juna 2018. godine.

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera