ravago veliki

Vojvodina daje do tri miliona dinara za preradu mleka i mesa

Vojvodina daje do tri miliona dinara za preradu mleka i mesa

Povrat sredstava po ovom konkursu iznosi 50 odsto, a ako konkurišu žene i mlađi od 40 godina - 60 odsto.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uvođenja EU standarda u objekte u kojima se obavlja proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2017. godini.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme radi usklađivanja sa standardima EU u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka, a prema projektu koji će obezbediti visokoobrazovna ili naučnoistraživačka institucija, a finansirati Sekretarijat.

Ukupan iznos sredstava po ovom konkursu iznosi 30 miliona dinara, a podnosioci prijava mogu da računaju na povrat 50 odsto sredstava uloženih u investiciju, sem ako su u pitanju žene i lica mlađa od 40 godina jer u tom slučaju povrat sredstava iznosi 60 odsto.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 dinara tako da se neće uzeti u razmatranje investicije čija je vrednost manja od 200.000 dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.700.000 dinara, sem kada su u pitanju žene i lica mlađa od 40 godina. U tom slučaju maksimalni iznos bespovratnih sredstava može da bude 2.970.000 dinara.

Specifičnim uslovima konkursa predviđeno je da ukoliko je u pitanju prerada mleka, podnosilac zahteva mora da poseduje objekat koji je izgrađen od čvrstog materijala i ima minimum 50 m2 ili ugovor o njegovom zakupu koji obuhvata period od minimalno 5 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava u kojem se može adaptirati prostorija za mlekaru u domaćinstvu.

Kada se radi o preradi mesa mora da poseduje objekat koji je izgrađen od čvrstog materijala i ima minimum 50 m2 ili ugovor o njegovom zakupu koji obuhvata period od minimalno pet godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava u kojem se može adaptirati prostorija za preradu.

Konkurs je otvoren do 17.7.2017. godine.

Kompletan tekst konkursa može se pročitati ovde.

(Agrosmart)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera