ravago veliki

Cena pšenice 16,50 dinara, kukuruz bez kupaca

 Cena pšenice 16,50 dinara, kukuruz bez kupaca

Žetva pšenice dugo traje, a kvalitet zrna opada zbog čestih kiša.

Žetva pšenice je zbog sporog tempa skidanja pšenice sa njiva i dalje glavna tema na tržištu. Na žalost, kvalitet zrna je sve više upitan, naročito što se tokom predstojećeg vikenda prognoziraju nove padavine. One će ujedno dovesti i do novog odlaganja žetvenih radova.

 U trgovanju preko berze je prometovano 728 tona robe, finansijske vrednosti 14.509.550,00 dinara. U odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje količinski obim prometa je manji za 77,77% a finansijski za 75,73%. Cena pšenice standardnog kvaliteta je stabilna u odnosu na prethodnu nedelju. Hlebnim zrnom se trgovalo po ceni od 16,50 dinara bez PDV-a (18,15 din/kg sa PDV-om). Pšenica sa 66 kg/hl je prometovana po 16,00 dinara (17,60 din/kg sa PDV-om).

Kukuruzom standardnog kvaliteta se nije trgovalo. U ponudi je bilo kukuruza po ceni od 17,00 dinara, ali kupci nisu bili spremni da plate tu cenu.

Na tržištu soje nema značajnijeg pritiska na strani potražnje, što već duže vreme drži ovu uljaricu u silaznom trendu. Zrno soje sa klauzolom gratis lagera do 31.07. je prometovano po 40,00 dinara (44,00 din/kg sa PDV-om).

U trgovanju preko berze registrovana je i cena raži rod 2018. na nivou od 16,50 dinara (18,15 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz veštački sušen, rod 2017.

500

18,70

-

-

-

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 17.8.

500

18,81

-

-

-

Kukuruz prirodno suv, rod 2017. odloženo plaćanje 3 dana

25

18,92

25

18,92

-

Pšenica, rod 2018. minimum 12% proteina

700

18,15

600

18,15

0,00%

Pšenica, rod 2018. hl masa 72kg, minimum 12% proteina, gratis lager do 31.7.

500

17,82

-

-

-

Pšenica, rod 2018. hl masa 66kg

28

17,60

28

17,60

-

Soja, rod 2017.

50

43,78-44,00

-

-

-

Soja, rod 2017. vlaga 4%, gratis lager do 31.7.

50

44,00

50

44,00

-

Raž, rod 2018.

50

18,15

25

18,15

-

Sojina sačma 44%

200

52,80

-

-

-

 

PRODEX je na dan 05.07.2018. godine bio na nivou od 205,06 indeksnih poena, što je identičan nivo kao i prethodne nedelje.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 5,13%, a kukuruz je pojeftinio 0,46%.

Cena pšenice u Čikagu rasla je u skladu sa rastom zabeleženim na evropskim tržištima. Povoljne vremenske prilike za kukuruz uticale su na kretanje cene. U Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja pojeftinila 3,00%, a sojina sačma je pojeftinila 0,97%. Najavljena kineska carina od 25% na američku soju uticala je na kretanje cene.

U Budimpešti u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, kukuruz je poskupeo 3,13%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 7,33%, a kukuruz je poskupeo 4,56%. Briga za potencijal roda pšenice u Evropi uticala je na kretanje cene.

Trgovanje na „Produktnoj berzi“ su u junu obeležila najviše dešavanja na tržištu pšenice. Cena starog roda je početkom meseca bila stabilna, da bi na kraju, pod uticajem nove pšenice, zabeležila pad. Početak žetve je usmerio pažnju svih učesnika na ovom tržištu na prinose i kvalitet pšenice koja će biti požnjevena na poljima, a najveći problem poljoprivrednim proizvođačima zadale su velike količine padavina koje su značajno uticale na kvalitet. Pored ovoga moramo napomenuti i prve ugovore stočnog ječma i pad cene soje zrna. Ukupan promet preko „Produktne berze“ proteklog meseca je iznosio 6.335 tona robe, što je za 18,41% više nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 124.163.150,00 dinara, odnosno za 3,01% više nego u maju.

(Agrosmart)

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera