ravago veliki

Kukuruz 16,2 dinara, soja pala na 46, pšenicu niko neće

Kukuruz 16,2 dinara, soja pala na 46, pšenicu niko neće

Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 900 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 23.531.750,00 dinara

Na novosadskoj Produktnoj berzi i ove nedelje kao i prethodne se nastavlja sa negativnim cenovnim trendovima. Slaba tražnja za robama, odsustvo izvoza je rezultat pada cena na organizovanom robnoberzanskom tržištu. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 900 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 23.531.750,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 21,74 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 10,69%, saopštila je Produktna berza.

Kukuruz svojim učešćem u obimu prometa nastavlja da uzima primat u trgovanju. Cena kukuruza se kretala u rasponu od 16,20 do 16,30 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je kukuruz sa klauzulom „odloženo plaćanje“ dostigao cenu od 16,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena žutog zrna je iznosila 16,28 dinara po kilogramu bez PDV-a (17,90 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 2,39%  u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Pšenica ove sedmice beleži potpuno odsustvo iz trgovanja. Kupci nisu bili zainteresovani za kupovinu ove žitarice iako je ponuda bila na nižim cenama od prošlonedeljne.

Zrno soje je doživelo značajniji cenovni pad. Početkom nedelje ovom uljaricom se trgovalo sa kluzulom „gratis lager“po cenama 46,50 din/kg bez PDV-a, da bi u drugoj polovini nedelje cena nastavila sa padom koja je iznosila 46,00 din/kg sa PDV-om. Ponder cena za ovu sedmicu je iznosila 46,00 dinara po kilogramu bez PDV-a (50,60 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz veštački sušen, rod 2017.

425

17,82-17,93

425

17,82-17,93

-2,39%

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 15.3.

100

17,93

100

17,93

-

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 30.3.

100

18,04

-

-

-

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. vlaga do 14,5%, gratis lager do 13.4.

500

18,04

-

-

-

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. vlaga do 14,5%, gratis lager do 30.3.

500

17,93

-

-

-

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. odloženo plaćanje do 14.2.

50

18,15

50

18,15

-

Kukuruz, rod 2017. vlaga do 16%

100

17,82

100

17,82

-

Soja, rod 2017.

75

50,60-51,15

25

50,60

-

Soja, rod 2017. gratis lager do 28.2.

100

51,15

100

51,15

-

Soja, rod 2017. gratis lager do 15.3.

100

50,60

100

50,60

-

 

PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 08.02.2018. godine bio na nivou od 205,51 indeksnih poena, što je za 1,01 indeksnih poena manje u odnosu na vrednost iz prethodne nedelje.

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MARTOVSKI  FJUČERS 2018.

 

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

petak

Pšenica

164,10 $/t

161,75 $/t

163,95 $/t

169,17 $/t

167,63 $/t

Kukuruz

142,28 $/t

141,18 $/t

143,07 $/t

143,77 $/t

143,93 $/t

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera