ravago veliki

MK Group preuzima kredite Victoria Group

MK Group preuzima kredite Victoria Group

Victoria Group je od osnivanja investirala 260 miliona evra u kapacitete i modernizaciju svojih fabrika

Kompanija MK Group je započela proces preuzimanja bankarskih kreditnih potraživanja prema članicama Victoria Group. Sa kreditorima Victoria Group, MK Group je potpisala ugovor o preuzimanju njihovih kredita i očekuje se da će taj proces biti okončan u najskorijem roku.

Direktor MK Group Dušan Radičević, izjavio je da zainteresovanost MK Group za preuzimanje potraživanja od kreditora Victoria Group predstavlja poslovnu priliku za dalji razvoj obe kompanije i čitavog srpskog agrara, kao i višestruku korist za sve uključene strane u ovom procesu. 

Kompanija MK Group koja posluje u 70 opština u Srbiji, predstavlja jedan od najvećih i najuspešnijih poslovnih sistema u zemlji i regionu. Sa 35 godina poslovanja u agraru, izrasla je u najveću vertikalno integrisanu kompaniju u tom sektoru u Srbiji i jednu od najvećih u ovom delu Jugoistočne Evrope.

Obrađuje 30.000 hektara u zemlji i ujedno je najveći izvoznik žitarica u Srbiji. Prihod koji ostvaruje u segmentu agrara je veći od 600 miliona evra. Od 2015. godine, proširila je poslovanje i na Sloveniju, Hrvatsku i Crnu Goru. Osim agrara, MK Group teži da se pozicionira i kao regionalni lider u oblasti hotelijerstva, turizma i bankarstva.

Sa druge strane, Victoria Group, čija je osnovna delatnost trgovina i prerada uljarica sarađuje sa više od 300 poljoprivredih zadruga i 40.000 poljoprivredika, a zapošljava više od 1.300 ljudi u kompanijama članicama - Sojaprotein, Victoriaoil, Victoria Logistic, Luka Bačka Palanka, Veterinarski zavod Subotica, SP laboratorija i Riboteks

Kompanija je od osnivanja investirala 260 miliona evra u kapacitete i modernizaciju svojih fabrika, zahvaljujući čemu je danas među najvećim neto izvoznicima Srbije, a proizvode od soje i suncokreta izvozi u više od 60 zemalja širom sveta. Od 2014. godine, kompanija je u procesu finansijskog restrukturiranja i reprograma otplate kredita, uz sprovođenje internih mera optimizacije poslovanja.  

MK Group se odlučila za preuzimanje bankarskih potraživanja članica Victoria Group imajući u vidu sa jedne strane stratešku opredeljenost MK Group za dalja ulaganja u oblast poljoprivrede, i sa druge potencijal Victoria Grup da uz zdrav biznis model i finansijsku konsolidaciju ostvaruje dobre rezultate na domaćem i inostranom tržištu. O svim narednim koracima i detaljima saradnje javnost će biti blagovremeno obaveštena.

(Agrosmart)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera