ravago veliki

Nizak vodostaj i dalje koči trgovinu

 Nizak vodostaj i dalje koči trgovinu

Promet na berzi u odnosu na prošlu sedmicu opao za 35,92 odsto, cene pšenice, soje kukuruza bez većeg odstupanja.

U nedelji za nama nastavljena je stagnacija cena na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Slaba prohodnost plovnog puta Dunavom i neizvesnost do kada će takva situacija da potraje jedan je od osnovnih razloga smanjene aktivnosti berzanskih učesnika, saopšteno je iz Produktne berze. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je 1.343 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.915.875,20 dinara.

U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 35,92%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 31,59%.

Pšenica kao i nedelju pre zadržala je količinski primat u trgovanju na „Produktnoj berzi“. Cena hlebnog žita sa minimalno 12% proteina sa klauzulom „gratis lager“ do kraja novembra bila je 20,30 din/kg bez PDV-a (22,33 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period za ovo žitaricu nije bilo značajnog cenovnog odstupanja.

Cena kukuruza se kretala u veoma uskom cenovnom okviru od 14,30 do 14,40 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena žutog zrna je iznosila 14,33 din/kg bez PDV-a (15,77 din/kg sa PDV-om) što predstavalja neznatan pad od 0,15% u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Cena zrna soje takođe nije doživela značajne cenovne oscilacije. Ponder cena ove uljarice je iznosila 37,50 din/kg bez PDV-a (41,25 din/kg sa PDV-om) što predstavalja rast od 0,54% u odnosu na prethodnu nedelju.

Stočni ječam je prometovan po jedinstvenoj ceni od 19,80 din/kg bez PDV-a (21,78 din/kg sa PDV-om)

Suncokret, rod 2018. godine, kvalitet TEL-KEL, je prometovan po ceni od 28,00 din/kg bez PDV-a (30,80 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD

Kukuruz prirodno suv, rod 2018.

75

15,73-15,84

75

15,73-15,84

-0,15%

Kukuruz veštački sušen, rod 2018.  gratis lager do 1.2.

300

16,39

-

-

-

Kukuruz, rod 2018.

100

15,95

-

-

-

Kukuruz, rod 2018. gratis lager do 30.4.

200

16,28

-

-

-

Pšenica, rod 2018. minimum 13% proteina

125

22,88

-

-

-

Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina

2075

22,55-23,10

 

 

-

Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina, gratis lager do 30.11.

3000

22,33-22,66

1000

22,33

-

Soja, rod 2018.

100

41,25

100

41,25

+0,54%

Soja, rod 2018. gratis lager do 31.12.

200

41,80

-

-

-

Suncokret rod 2018. kvalitet tel-kel

68

30,80

68

30,80

-

Stočni ječam, rod 2018. hl 62kg

500

21,78

100

21,78

-

Stočni ječam, rod 2018. hl 62kg gratis lager do 30.11.

1050

21,78

-

-

-

Suncokretova sačma 33%

300

25,20-25,80

-

-

-

 

Berzanski index prodex je na dan 08.10.2018. godine bio na nivou od 202,61 indeksnih poena, što predstavlja rast za 1,07 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,08%, a kukuruz je poskupeo 1,85%. Korekcija na niže procene prinosa kukuruza u SAD, u izveštaju Ministarstva poljoprivrede SAD, uticala je na cenu kukuruza. Na istoj berzi u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 0,18%, a sojina sačma za 2,33%. Soja je i dalje pod pritiskom trgovinskih tenzija između SAD i Kine.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,37%, a kukuruz (januarski fjučers) je poskupeo za 0,14%.

(Agrosmart)

 

 

 

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera