ravago veliki

Nove rase uvrštene u genetičke resurse

Nove rase uvrštene u genetičke resurse

Zahtevi za podsticaje namenjene ovim životinjama podnose se Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 01. marta do 01. maja.

Od 01. januara na snazi je izmenjeni Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa kojim su obuhvaćene i neke nove rase koje do sada nisu smatrane životinjskim genetičkim resursima.

Prema izmenjenom Pravilniku životinjskim genetičkim resursima smatraju se  sledećie vrste i rase, odnosno sojevi: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći - brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, šarplaninska, vlaško vitoroga i karakačanska), čokanska cigaja, balkanska koza, domaća bela koza, živina - somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš.

Pravinik predviđa i da podsticaji ne mogu da se ostvare za kastrirana grla.

Zahtevi za podsticaje namenjene životinjama koje se ubrajaju u genetičke resurse podnose se Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 01. marta do 01. maja.

Kompletan tekst izmenjenog Pravilnika može se pročitati ovde.

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera