ravago veliki

Olakšana prijava na konkurse

Olakšana prijava na konkurse

Potvrde o izmirenim obavezama za odvodnjavanje pribavljaće se po službenoj dužnosti.

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" izdalo je saopštenje u kojem obaveštava  sve koji žele da učestvuju na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, da će potvrde o izmirenim obavezama po osnovu naknade za odvodnjavanje, u skladu sa članom 103 ZUP-a, u njihovo ime, po službenoj dužnosti, pribaviti organ koji je raspisao konkurs.

Na osnovu iznetog, potrebno je da učesnici konkursa, navedenim institucijama koje su raspisale konkurs, dostave ostalu konkursom predviđenu dokumentaciju, bez navedene potvrde.

Ukoliko stranka izričito izjavi da želi da potvrdu pribavi sama, potrebno je da popuni dole priloženi zahtev, i podnese ga JVP „Vode Vojvodine“ imejlom, poštom ili lično na pisarnici JVP. Imejl adresa je potvrde@vodevojvodine.rs.

Za sve ostale slučajeve gde su ove potvrde potrebne, poput programa  „IPARD“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Fondacije „Prosperitati“, kredita banaka i slično, obveznici naknade za odvodnjavanje, zahteve će kao i do sada podnositi JVP „Vode Vojvodine“ imejlom, poštom ili lično na pisarnici JVP. Imejl adresa je potvrde@vodevojvodine.rs, (obrazac zahteva na kraju saopštenja).

Sve ostale informacije, uključujući i infromaciju o dugovanjima, mogu se dobiti u Korisničkom centru putem besplatnog poziva na broj 0800/21-21-21, za fiksnu telefoniju. Za mobilnu telefoniju, pozivom na 021/4881-434 ili 021/4881-539 (nije besplatan poziv).

Poslednja izmena
Tagovi: prijava konkurse
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera