ravago veliki

Počinje sezona protivgradne odbrane

Počinje sezona protivgradne odbrane

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sufinansira nabavku protivgradnih raketa u cilju zaštite useva i višegodišnjih zasada.

Sezona protivgradne odbrane počenje 15. aprila i traje do 15. oktobra. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa lokalnim samopravama sufinansira nabavku protivgradnih raketa u cilju zaštite useva i višegodišnjih zasada od elementarnih nepogoda kao što je grad. 

U toku je Konkurs Sekretarijata koji je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. maja za ddelu sredstava za sredstava za sufinansiranje inveticija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2018.godini. 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuju po konkursu iznosi do 120.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija iznose do 60% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije,odnosno vrednosti opreme.


Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 76.800,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka 128.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Kompletan tekst konkursa može se pogledati ovde.
 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera