ravago veliki

Uskoro rešenja za naknadu za odvodnjavanje u Vojvodini

Uskoro rešenja za naknadu za odvodnjavanje u Vojvodini

Rešenja za naknadu za odvodnjavanje će obveznicima (fizičkim i pravnim licima) biti poslata na adrese u naredna dva meseca

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" iz Novog Sada, saopštilo je da je za korisnike na području Vojvodine Vlada Srbije donela Uredbu o visini naknada za vode, te da u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o vodama iz 2016. godine, naknadu za odvodnjavanje fizičkih lica više ne zadužuje Poreska uprava, već to preduzeće. 

Kako se navodi u obaveštenju, rešenja za naknadu za odvodnjavanje će obveznicima (fizičkim i pravnim licima) biti poslata na adrese u naredna dva meseca, a odnosiće se na 2017. i prva tri meseca 2018. godine. Dodaje se da će za preostalih devet meseci 2018. godine, rešenja biti poslata do kraja godine.

"Vode Vojvodine" navode i da će visina naknade za odvodnjavanje ostati ista kao i 2016. godine. Naplaćena sredstva biće evidentirana u Budžetskom fondu za vode Vojvodine i biće korišćena za finansiranje radova u vodoprivredi, medju kojima je odvodnjavanje izuzetno važno. 

"Od funkcionisanja sistema za odvodnjavanje direktno ili indirektno zavisi 1,8 miliona hektara zemljišta, odnosno više od 80 procenata pokrajine. Odvodnjavanje tako velikih površina sprovodi se sa oko 22.000 kilometara kanala (dužina polovine ekvatora), sa 155 crpnih stanica, 17 mobilnih agregata, 319 ustava, 16.450 propusta i mnogo drugih objekata", porućili su iz ovog javnog preduzeća.

Kako se navodi u obaveštenju, u sisteme za odvodnjavanje mora se konstantno ulagati, a održavanje tog kompleksnog sistema godišnje zahteva oko 3,65 milijardi dinara. 

"Naknade za odvodnjavanje, koje u proseku iznose oko 1.200 dinara po hektaru na godišnjem nivou, pokrivaju samo 32 odsto od potrebnih sredstava. Bez kanalske mreže i rada hidrotehničkih objekata Vojvodina bi ponovo bila močvara. Napominjemo da naknada za odvodnjavanje (nekadašnji vodni doprinos), nije nova obaveza za poljoprivrednike i nema veze sa porezom na imovinu. Porez na imovinu i dalje zadužuju poreske uprave", objasnili su iz "Voda Vojvodine".

(Agrosmart, Vode Vojvodine)

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera