ravago veliki

Plavo prskanje čuva voćke od patogena

Plavo prskanje čuva voćke od patogena

Obavlja se bakarnim  preparatima na stablima koja su izgubila više od 70 odsto lisne mase.

Pored održavanja higijene voćnjaka (uklanjanja suvih, polomljenih grana, opalog lišća i plodova koji su česti izvori zaraze za narednu godinu), jedna od bitnih mera u voćnjacima i vinogradima tokom jeseni je “plavo prskanje”. Njime se suzbijaju patogeni na mestima njihovog prezimljavanja (u pukotinama kore, pupoljcima, rak ranama, mumificiranim plodovima i sl.)

Plavim prskanjem se suzbijaju uzročnici mnogih bolesti voćaka i vinove loze: bakterioza (Erwinia amylovora, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), monilioza koštičavog voća (Monilia sp.), kovrdžavosti lista breskve (Thrina defoaprmans), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pirina), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum), raka stabla i grana  koštičavog voća (Cytospora cincta), ekskorioze vinove loze (Phomopsis viticola) i dr.

Da ne bi došlo do ostvarenja infekcije tokom kasne jeseni i blagih zimskih meseci i u cilju smanjenja infekcionog potencijala patogena za sledeću vegetacionu sezonu, u zasadima gde je opalo više od 70% lisne mase (slika 1), preporučuje se tretman nekim od bakarnih preparata (Bordovska čorba 2,0%, Cuprozin 0,5%, Cuproxat 0,6%, Funguran OH 0,4%, Bakrocid S -  50 0,75%,  Bakarni oksihlorid-50 0,75%, Beveblau kreč 0,75% i dr. ). Ovu meru zaštite treba temeljno uraditi (“okupati” voćke). Tretiranje obaviti po lepom vremenu kada su voćke suve i kada je temperatura iznad 7°C.

(PIS)

 

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera