ravago veliki

Na stablu više sorti

Na stablu više sorti

Prekalemljivanjem ispravite greške u voćnjaku. Pre toga voćke treba pripremiti – pravilno ih prihranjivati, kako bi bile u što boljem zdravstvenom stanju

Ako vam je voćka nerodna ili neotporna na bolesti, ako niste zadovoljni njenim ukusom i vremenom sazrevanja – možete je lako zameniti. Najbrži način za to je prekalemljivanje. Pre početka ovog postupka voćke treba pripremiti – pravilno ih prihranjivati, kako bi bile u što boljem zdravstvenom stanju.

Koje se voćne vrste mogu prekalemljivati? Mogu sve, ali se najbolji rezultati postižu kod jabučastih vrsta i to na bujnijim podlogama. Prekalemljuje se u vremenu od opadanja lišća u jesen, pa do kretanja vegetacije u proleće. Kalem grančica se uzima od jednogodišnjih letorasta.

Najuspešnije se voćke prekalemljuju dok su mlađe – četiri do osam godina, vodeći pri tom računa da se ne naruši dotadašnji sistem uzgoja. Grane na kojima se kalemi treba da su debljine od pet do deset santimetara. One se prekrate na dužinu 20 do 40 santimetara i okaleme jednim od sledećih načina: spajanje na isečak, prosto spajanje i spajanje sa strane, kalemljenje pod koru, u procep, ablaktiranjem, očenjem. Ostavljene grane (hraniteljice) treba da budu u horizontalnom položaju.

Koji će se način kalemljenja primeniti zavisi od voćne vrste, debljine preseka, vremena kalemljenja. U jesen je najpogodniji način kalemljenja na isečak i u procep, a u proleće, kad krenu sokovi – neki od načina na zrelo.

Treba prekalemljivati na tri-četiri mesta, kako kod palmeta tako i kod uzgojnih sistema piramidalne krune. Posle kalemljenja odsečenu granu treba premazati kalem voskom, a kalem grančice privezati rafijom.

Ako voćari amateri imaju samo nekoliko voćki u vrtu, mogu na jedno stablo da okaleme više sorti. To je veoma korisno i atraktivno.

(Večernje novosti)

Poslednja izmena
Pročitano 1215 puta
Prethodni članak
Zaštita breskve
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera