delta

Zaštita

Repina pipa napala sremska polja

Repina pipa napala sremska polja

Šećerna repa najosetljivija je tokom nicanja. Trenutno je u fazi od 4 do 6 listova i neophodno je da se nakon primećene štete kojiupipa pravi obave tretmani.

Pesticidi po evropskim standardima prave se u Bačkom Petrovcu

Pesticidi po evropskim standardima prave se u Bačkom Petrovcu

Fabrika pesticida Agromarket grupe na površini od oko tri hektara ima godišnji kapacitet proizvodnje oko 1.500 tona

Evo kako se boriti sa ervinijom

Evo kako se boriti sa ervinijom

E-amylovora je patogen koji se mora što pre staviti pod kontrolu. Nijedan metod pojedinačno nije dovoljno efikasan za zaštitu od bakteriozne plamenjače.

Proverite kvalitet lanjskog semena

Proverite kvalitet lanjskog semena

Ukoliko se seme duže čuva, populacije štetočina postepeno se uvećavaju. Uskladišteno seme napada veći broj štetnih vrsta.

Tresetna mušica, opasnost po salatu, paradajz, cveće...

Tresetna mušica, opasnost po salatu, paradajz, cveće...

Larve napadaju korenov sistem, pa je biljka onemogućena da usvaja hranu i vodu i ubrzo propada.

Predsetveno đubrenje jarih useva

Predsetveno đubrenje jarih useva

Đubrenje azotom treba prilagoditi zahtevima biljne vrste, potencijalu parcele i količini vlage u zemljištu

Suzbijanje korova u usevima lucerke

Suzbijanje korova u usevima lucerke

Za period razvića lucerke do prvog košenja u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi

Štetni glodari u poljoprivredi i njihovo suzbijanje

Štetni glodari u poljoprivredi i njihovo suzbijanje

Vo­lu­ha­ri­ce, polj­ski mi­še­vi, hrčci... Polj­ske glo­da­re tre­ba su­zbi­ja­ti pra­vo­vre­me­no i or­ga­ni­zo­va­no, ob­u­hva­ta­jući pri to­me što veće po­vrši­ne

Kako čuvati žito od štetočina, korova i bolesti

Kako čuvati žito od štetočina, korova i bolesti

Na parcelama gde se utvrdi prisustvo glodara potrebno je uraditi suzbijanje. Zaštita od korova može se započeti čim temperature dnevne a i noćne prelaze 5 stepeni 

Plašimo se pesticida kao nekad veštica umesto da o njima učimo

Plašimo se pesticida kao nekad veštica umesto da o njima učimo

Bez ­obzira ­na ­razvoj ­tehnologije, ­nekadašnji ­strahovi ­od nepoznatog ­su i ­dalje prisutni. Većina ljudi nikada ­nije došla u­ dodir­ ni­ sa­ jednim­ pesticidom, a protiv je 

Puževi – dosadna napast u plastenicima

Puževi – dosadna napast u plastenicima

U cilju dobijanja zdravstveno bezbednog povrća treba izbegavati primenu hemijskih mera suzbijanja u plasteničkoj proizvodnji kad god je to moguće

Ko na njivi ne ume s pesticidima u velikoj je opasnosti

Ko na njivi ne ume s pesticidima u velikoj je opasnosti

Toksikološka ispitivanja se ne smeju obavljati na ljudima, pa se u tu svrhu koriste zamorci (miševi, pacovi, zečevi). Može biti akutna i hronična toksičnost

Đubriva izvezli za 70 miliona dolara, uvezli za 200 miliona

Đubriva izvezli za 70 miliona dolara, uvezli za 200 miliona

Domaći proizvođači pratiće novu uredbu EU o razvrstavanju đubriva, koja ove proizvode deli na: azotna, organska, organsko-neorganska i neorganska

Jesenji tretman voća

Jesenji tretman voća

Obavezna mera zaštite koja ne sme da izostane u narednom periodu u cilju dezinfekcije zasada i smanjenja infektivnog materijala

Rezistentnost najveći problem

Rezistentnost najveći problem

Jubilarni, 10. kongres o korovima održan u Vrdniku u organizaciji Herbološkog društva Srbije. Okupio je brojne herbologe iz zemlje i inostranstva

Buvač i lisna osa prete repici

Buvač i lisna osa prete repici

U jesenjem periodu moguća opasnost su buvači kupusnjača (iz roda Phyllotreta), crvenoglavi repičin buvač (Psylliodes chrysocephala) i repičina lisna osa (Athalia rosae)

Kongres o korovima u Vrdniku

Kongres o korovima u Vrdniku

Kongres počinje 21. i traje do 23. septembra u Vrdniku. Herbološko društvo Srbije zaslužno je za ovaj jubilarni skup struke i nauke i predstavljanje naučnih rezultata

Sad krenuti na divlju kupinu

Sad krenuti na divlju kupinu

Pri primeni totalnog herbicida na njivama, strništima, u zasadima, međama ili na ruderalnim staništima ne sme da dođe do zanošenja preparata na susedne gajene biljke

Kukuruzna zlatica

Kukuruzna zlatica

Kada počne svilanje, zlatica se hrani polenom dve nedelje, potom se ubušuje u zemljište kada polaže jaja u vlažno zemljište bogato humusom. Važan plodored

Maline obrane, zaštiti zasade

Maline obrane, zaštiti zasade

Nakon završene berbe u zasadima maline potrebno je odmah početi sa preventivnim merama zaštite protiv štetnih organizama. Suzbiti korove u malinjacima 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera