ravago veliki

Aktuelna zaštita jabuke, kruške, breskve, šljive, višnje…

Aktuelna zaštita jabuke, kruške, breskve, šljive, višnje…

U ovom periodu mnogo patogena potencijalno preti zasadima voća, a od pravilne i pravovremene zaštite zavisiće visina i kvalitet roda.

JABUKA 

Najavljene nestabilne vremenske prilike za naredni period stvaraju rizik od infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Takođe, potrebna je i preventivna zaštita od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima jabuke u proteklih nedelju dana registruju su ulovi imaga jabukine ose (Hoplocampa testudinea). U periodu precvetavanja počinje piljenje larvi ove štetočine koje se ubušuju u tek zametnute plodove. Takođe, registruje se prisusutvo lisnih vaši, a jabukin smotavac još nije počeo sa intenzivnim letom. U cilju suzbijanja ovih štetnih organizama, kao i jačanja kondicionog stanja voćaka u uslovima vladajućih vremenskih prilika preporučuje se primena sledeće kombinacije: 

Hillan (1,0 l/ha) + Luna Experience (0,75 l/ha) + Afinex 20 SP (0,3 kg/ha) + FitoFert Calcium 15 (4,0 l/ha) + FitoFert Aminoflex (2,0 l/ha)

U toku sledeće nedelje (kraj aprila, početak maja) se očekuje početak leta jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), što iziskuje prisustvo insekticidnog depozita na listu, a istovremeno u cilju razvijanja antirezistentne strategije spram prouzrokovača venturije, pa preporučujemo primenu sledeće kombinacije:

Fiesta (0,7 kg/ha) + Sigura (0,25 l/ha) + Coragen  20 SC + (0,2 l/ha) + FitoFert Calcium 15 (4,0 l/ha) + FitoFert Aminoflex (2,0 l/ha)

KRUŠKA

U cilju zaštite tek zametnutih plodova i formirane lisne mase od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida kombinovanih preventivaca i sistemika. Takođe, u narednim danima doći će do masovnog izletanja odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) prve letnje generacije. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja te piljenja jaja i razvoj larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida, tako da je naša preporuka:

Dithane DG NEO Tec ili Dithane M45 (2,5 kg/ha) + Sigura (0,25 l/ha) + Akaristop (1,5 l/ha) ili Movento (1,5 l/ha) + FF Calcium 15 (4,0 l/ha) + FitoFert Aminoflex (2,0 l/ha)

BRESKVA I NEKTARINA 

U početnim fazama razvoja zametnuti plodovi su osetljivi na infekciju prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae), a formirana lisna masa na infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila). Proizvođačima se preporučuje primena fungicida u cilju sprečavanja infekcija navedenim patogenima, a radi zaštite od smotavca i vaši primeniti

Capi ili Captan 80 WG (0,25 %) + Systhane 240 EC (0,02%) + Reldan 22 EC (0,2%) + FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bioflex-L (2,0 l/ha)

ŠLJIVA 

Padavine koje su najavljene stvoriće povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) kao i plamenjače šljive (Polystigma rubrum). Istovremeno, u toku je sam početak polagnja jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), a s obzirom na dužinu embrionalnog razvića, početak piljenja larvi se prognozira za sedam dana. Zbog toga, proizvođačima za zaštitu zasada šljive se preporučuje primena kombinacije:

Capi (0,3 %) + Vantex 60 SC (0,06 %) + Afinex 20 SP (0,025% + FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) +FitoFert Bioflex-L (2,0 l/ha)

VIŠNJA I TREŠNJA

S obzirom da sa završetkom cvetanja počinje intenzivan porast lisne mase koju je neophodno zaštiti od prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), preporuka proizvođačima je da pre najavljenih padavina fungicidni tretman, a kako se registruje i pojava lisnih vaši i surlaša, to voćarima savetujemo primenu kombinacije:

Agrodin 65 WP (0,1%) + Grom (0,3 %) ili Reldan 22 EC (0,25  %) + FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bioflex-L (2,0 l/ha)  

DUNJA 

S obzirom na najavljene padavine postoji visok rizik od infekcije cvetova prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), kao i monilioze, te je preporuka da voćari primene: 

Cormax (0,02 %) + Fostonic 80 WP (0,1 %) + Fitofert Bor Max 20 (1,0 kg/ha) + Fitofert Humistart (2,0 l/ha)

Tretman odraditi u popodnevnim satima kada je smanjena aktivnost oprašivača.

KAJSIJA 

Kajsija  se nalazi u  osetljivoj fazi razvoja na infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Pre najavljenih padavina neophodno je sprovesti preventivne mere zaštite fungicidima, a  u zaštiti od štetnih insekata (smotavci, vaši...) koristiti insekticide, te je naša preporuka kombinacija:

Captan 80 WG (0,3%) + Amos (0,02 %) + FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bioflex-L (2,0 l/ha)

Pre izvođenja mera hemijske zaštite neophodno je proučiti uputstvo proizvođača o primenjivanom preparatu, a prilikom tretmana obavezno je poštovanje svih mera lične zaštite (zaštitna oprema – naočare, maska, rukavice), dok posle aplikacije  postupati sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa pravilima o odlaganju otpada.

Izvor:Agrosvet

 

Prethodni članak
Zaštita vinove loze
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera