ravago veliki

Buvač i lisna osa prete repici

U jesenjem periodu moguća opasnost su buvači kupusnjača (iz roda Phyllotreta), crvenoglavi repičin buvač (Psylliodes chrysocephala) i repičina lisna osa (Athalia rosae)

Od kada je krajem 2013. godine za tretiranje semena zabranjena upotreba insekticida iz grupe neonikotinoida u većini regiona u svetu gde se gaji uljana repica pojavio se problem u proizvodnji ove biljne vrste. Posledice zabrane na teritoriji Evrope ogledaju se u izvesnom smanjenju površina pod ovim usevom zbog teže i skuplje kontrole štetnih insekata na uljanoj repici.
U Srbiji situacija još uvek nije alarmantna, jer je pritisak štetočina daleko niži u odnosu na područja gde je udeo uljane repice u proizvodnoj strukturi veći. Ipak, neophodno je ukazati na potencijalnu opasnost koja postoji u početnim periodima vegetacije. U jesenjem periodu najveću opasnost predstavljaju buvači kupusnjača (vrste iz roda Phyllotreta), crvenoglavi repičin buvač (Psylliodes chrysocephala) i repičina lisna osa (Athalia rosae).

Buvači kupusnjača

Radi se o sitnim insektima dužine tela od dva do 3,5 milimetara. Dobro skaču i lete. Sjajnocrni su, tamnoplavi ili tamnozeleni, kod nekih vrsta sa žutim uzdužnim prugama na pokriocima. Štete uglavnom prave odrasle jedinke na kotiledonima i sasvim mladim listovima povrtarskih biljaka krstašica i uljane repice prouzrokujući karakteristične simptome u vidu jamičastih rupa na kotiledonima i mladom lišću...
Mere suzbijanja - Smanjenju brojnosti buvača doprinosi uništavanje korovskih biljaka iz familije krstašica, kao i navodnjavanje. Bitno je da se stvore uslovi koji će mladim, tek niklim biljkama uljane repice omogućiti brz rast i razvoj, tako da se smanji dužina perioda kada ove vrste mogu pričinjavati štete. Insekticide treba upotrebiti kada se utvrdi da je pet do 10 odsto lisne površine mladih biljaka oštećeno.

Crvenoglavi repičin buvač

Odrasli insekt je dug do 4,5 milimetara, zelenkasto je ili plavičastocrne boje s metalnim odsjajem. Deo glave je crven, po čemu je i dobio ime. Larva je prljavo bela, sa smeđom glavom, dužine od 1,5 milimetara kada se ispili do osam milimetara na kraju razvoja, s jasno izražena tri para nogu na grudima. Napada skoro sve biljke iz porodice krstašica...
Mere suzbijanja - Koriste se insekticidi koji istovremeno suzbijaju kupusne buvače i crvenoglavog repičinog buvača u periodu dopunske ishrane i polaganja jaja. Prag štetnosti za suzbijanje ove štetočine iznosi dve odrasle jedinke po kvadratnom metru.

Repičina lisna osa

U pojedinim godinama, za kratko vreme može pojesti listove mladog useva uljane repice i na taj način izazvati golobrst...
Mere suzbijanja - Hemijsko suzbijanje treba izvesti kada se u proseku na dve biljke uljane repice u jesen nađe više od jedne pagusenice dok su pagusenice manje od 10 milimetara, a svakako pre nego što naičine veće štete. Suzbijanje repičine ose se obavlja folijarnim tretmanom insekticidima. Potrebno je napomenuti da su larve starijih uzrasta otpornije prema insekticidima...

Dipl. inž. master Željko Milovac

(Poljoprivrednik)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera