ravago veliki

Jesenji tretman voća

Jesenji tretman voća

Obavezna mera zaštite koja ne sme da izostane u narednom periodu u cilju dezinfekcije zasada i smanjenja infektivnog materijala

Kraj vegetacione sezone i početak opadanja lišća, prisutni su kod većine koštičavih voćnih vrsta u zavisnosti od vrste i sorte, dok je kod jabuke još uvek prisutna zelena lisna masa. 

U narednom periodu, proizvođačima koštičavog voća preporučuje se jesenji tretman kao obaveznu meru zaštite koja ne sme da izostane u cilju dezinfekcije zasada i smanjenja infektivnog materijala. Radi sprečavanja ostvarivanja infekcije, neophodno je dezinfikovati rane koje na biljkama nastaju nakon opadanja lišća. Rane su ulazna mesta za mnoge patogene. Takođe, jesenjim tretmanom smanjujemo infektivni potencijal patogena jer se redukuju prezimljujuće forme prisutne na stablu, granama i pupoljcima.  

Jesenjim tretmanom koštičavog voća delujemo na sledeća gljivična oboljenja: kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavost lista i plodova koštičavog voća (Stigmina carpophila), monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), a takođe redukujemo infektivni materijal bakterijskih prouzrokovača bolesti (Erwinia amylovora,) kod jabučastih voćnih vrsta. 

Za tu svrhu koriste se preparati na bazi bakra. Bakar deluje na sve bakteriozne bolesti i na mnoge fitopatogene gljive prouzrokovače biljnih bolesti. Preporučuje se prskanje preparatima gde je bakarni jon u obliku  bakarhidroksida ili bakaroksihlorida ali se mogu koristiti i ostale formulacije bakarnih jona.  

Tretman se izvodi nakon opadanja oko 70 odsto lisne mase, jer se tada pored stabla i grana dezinfikuju i ožiljci od lisnih drški koji mogu da budu mesto prodora patogena. Voćke treba temeljno okupati ovim tretmanom. Posebnu pažnju treba posvetiti vremenskim uslovima, jer tretman treba obaviti po mirnom vremenu i temperaturama iznad 7° C. 

Samo oni voćnjaci koji se blagovremeno pripreme mogu u narednoj godini očekivati zadovoljavajući prinos i kvalitet plodova.    

Gordana Cvetković, spec. zaštite bilja, PSSSS

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera