ravago veliki

Kritičan period u zaštiti jabuke od bolesti

Kritičan period u zaštiti jabuke od bolesti

Opasnost preti od bakteriozne plamenjače i čađave pegavosti lista i krastavosti plodova.

Jabuke se na području Srbije nalaze u različitim fazama cvetanja i ulaze u kritičan period kada je u pitanju zaštita od prouzrokovača bolesti.

U narednim danima, sa svakim padavinama, postoji visok rizik od infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06% ili Cuprablau Z ultra u koncentraciji 0,1%.

Takođe, padavine će uticati na intenzivno oslobađanje askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), kao i stvaranje povoljnih uslova za ostvarenje infekcije.  S obzirom na intenzivan porast lisne mase i osetljivu fazu cvetanja, kao i najavu padavina u kontinuitetu, preporučuje se primena kombinacije preparata preventivnog i sistemičnog delovanja:

Delan 700 WG ili Fiesta ili Galileo (ditianon) u koncentraciji 0,07% u kombinaciji sa Pehar ili Pyrus 400 SC (pirimetanil) u koncentraciji 0,1%.

Pre primene pesticida obavezno pročitati uputstvo za upotrebu i informisati se o navedenim ograničenjima za primenu preparata (uticaj na pčele u vreme cvetanja jabuke, različitoj selektivnosti preparata prema varijetetima jabuke i dr).

Izvor:PIS

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera