ravago veliki

Kritičan period za zaštitu jabuke

Kritičan period za zaštitu jabuke

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za razvoj čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Na području Srbije jabuke se nalaze u fazi razvoja plodova, plodovi dostigli veličinu do 10 mm (71 BBCH). 

Do kraja nedelje najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama koje će dovesti do oslobađanja velikog broja askospora, kao i do stvaranja povoljnih uslova za infekciju od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Trenutno se nalazimo u veoma kritičnom periodu za zaštitu jabuke od ovog patogena.

Faza jabuke Simptom pepelnice

 

U cilju zaštite lista i tek zametnutih plodova, preporučuje se primena kombinacije sledećih preparata:

Delan 700 WG, Fiesta (ditianon) 700 g/ha + Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetanil) 1 l/ha

U zasadima jabuka registruje se prisustvo simptoma pepelnice (Podosphaera leucotricha). Radi sprečavanja daljeg razvoja ovog patogena, preporučuje se primena sledećeg preparata:

Impact 25 SC (flutriafol) 0,02%.

(PIS)

Poslednja izmena
Tagovi: zaštitu jabuke
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera