ravago veliki

Kukuruzni plamenac registrovan na kukuruzu i paprici

Kukuruzni plamenac registrovan na kukuruzu i paprici

Insekt nanosi direktne štete hraneći se biljkama, ali i indirektne jer otvara put drugim infekcijama.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je jedna od najznačajnijih štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. To je štetočina velikog broja biljnih vrsta, ali u našim uslovima najveće štete pričinjava u proizvodnji kukuruza i paprike.

Jajno leglo-kkuruz Jajno leglo -paprika

Direktne štete od ishrane larvi u stablu i na klipu kukuruza dovode do smanjenja prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što larve svojom ishranom na klipu otvaraju put za infekcije raznim vrstama plesni, pre svega gljivama iz rodova Aspergillus, Fusarium, Penicillium.  Ove gljive u specifičnim uslovima imaju sposobnost sinteze mikotoksina i zaraženi klipovi mogu biti nebezbedni za ljudsku i stočnu upotrebu. U sušnim i toplim uslovima, postoji veliki rizik od sinteze aflatoksina na klipovima kukuruza koji su inficirani gljivama iz roda Aspergillus.

Štete na plodovima paprike nastaju usled ishrane larvi i takvi plodovi gube tržišnu vrednost a podložni su i napadu raznih vrsta truleži.

Na području Srbije u toku je polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

Na biljkama kukuruza i paprike registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca u različitim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. 

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i  10%  kod merkantilnog kukuruza.

Proizvođačima kukuruza i paprike preporučuje se stalan pregled useva na prisustvo jajnih legala ovog štetnog organizma. Po postizanju pragova štetnosti i na početku piljenja larvi neophodno je sprečiti njihovo ubušivanje u klip odnosno plod paprike primenom nekog od sledećih insekticida:

Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Ampligo 150 ZS (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha

U svim usevima gde se uoči aktivnost parazitne osice Trichogramma sp. i gde su prisutna parazitirana jajna legla, u suzbijanju kukuruznog plamenca prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na korisne organizme kao što je preparat Coragen 20 SC.

(PIS)

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera