ravago veliki

Moguć porast sadržaja mikotoksina, upozoravaju stručnjaci

Moguć porast sadržaja mikotoksina, upozoravaju stručnjaci

Produkti toksičnih plesni iz hrane za životinje lako dospevaju u mleko, meso i druge proizvode.

Ekstremni temperaturni uslovi koji su vladali ove godine mogu da budu uzrok veće pojave aflatoksina u hrani za životinje. Iz Uprave za veterinu držaoce životinja upozoravaju da obrate pažnju na to i obaveštavaju da do kontaminacije hrane može doći u polju ili u skladištu. U polju i u toku žetve najčešće su infekcije  gljivicama  fuzarium i klaviceps, dok su u skladištu najčešći kontaminenti produkti gljivica aspergilus i penicilijum. Najčešći mikotoksini koji nastaju delovanjem gljivica su aflatoksin, ohratoksin, zearalenon i fumozilin.

Toksične plesni iz ratarskih proizvoda, kako upozoravaju iz Uprave za veterinu, lako dospevaju u hranu za životinje, a preko nje dalje u mleko, meso i druge proizvode.

Mikotoksini mogu da imaju brojne negativne efekte na organizam životinja. Aflatoksin, na primer, izaziva oštećenje jetre, fumozin oštećuje nervni sistem, ohratoksin bubrege i slično.

Najbolje je kada se preventivnim delovanjem spreči kontaminacija mikotoksina. To se postiže primenom agrotehničkih mera, higijenom skladišta i preventivnim delovanjem određenim hemijskim preparatima.

Smanjenje nivoa mikotoksina u hrani za životinje može se postići mehanički čišćenjem i skidanjem površinskog sloja zrna. Takođe se može delovati hemijskim preparatima kao što su hlor, amonijak i vodonik-peroksid kojima se može ukloniti veliki deo mikotoksina. Takođe se preporučuje upotreba minerallnih adsorbenata. Deo mikotoksina može da se eliminiše i termičkom obradom.

S.K.

(Agrosmart)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera