ravago veliki

Pamukova sovica i bakteriozna pegavost u usevima paprike

Pamukova sovica i bakteriozna pegavost u usevima paprike

Sovica se ubušuje u plodove i smanjuje im tržišnu vrednost, a pegavost uzrokuje nekrozu tkiva.

Na području Vojvodine usevi paprike nalaze se u različitim fazama razvoja u zavisnosti od načina proizvodnje. Usevi paprike iz semena nalaze se u fazi cvetanja, a usevi paprike iz rasada u različitim fazama razvoja plodova.

Na usevima paprike registruje se prisustvo položenih jaja pamukove sovice (helicoverpa armigera), uglavnom na licu lista. Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u plodove paprike i hrane se mesom ploda. Takvi plodovi, zaprljani izmetom, gube tržišnu vrednost i podložni su napadu raznih vrsta truleži. Pamukova sovica je polifagna vrsta, a pored useva paprike, štete pričinjava i na usevima kukuruza, paradajza, boranije, duvana i mnogim drugim biljnim vrstama.

U usevima koji su u fazi formiranja plodova neophodno je detaljno pregledati biljke paprike na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruju na licu lista preporučuju se hemijske mere zaštite.

Na početku piljenja larvi može se primeniti insekticid Avaunt 15 EC čija je aktivna materija indoksakarb, u dozi od 0,17 - 0,25 l/ha, kao i  Affirm 095 SG,, sa aktivnom materijom emamektin benzoat u dozi 1,5 - 2 kg/ha.

 Vizuelnim pregledima useva paprike registrovano je i prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria). Na listu paprike prvo se pojavljuju sitne tamnozelene pege. U povoljnim uslovima te pege se šire, površina pega dobija tamnu boju i na kraju nekrotira. Širenjem bolesti pege se spajaju u veće nekrotične površine, nepravilnog oblika, oivičene hlorotičnim oreolom. Daljim napredovanjem bolesti može doći do potpunog opadanja listova. Osnovni izvor infektivnog materijala jesu ostaci zaraženih biljaka i seme paprike. Širenje patogena u vegetaciji omogućeno je kišnim kapima i vetrom. Infekcija se obavlja preko stominih otvora ili povreda na biljkama paprike.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike i ukoliko su prisutni simptomi bakteriozne pegavosti potrebno je izvršiti hemijske mere zaštite. Pred najavljene padavine ili pred navodnjavanje kišom preporučuje se primena preparata fungohem-sc ( bakar-hidroksid) uz dozu od 0,4 - 0,6% ili champ dp (bakar-hidroksid) u dozi 2 kg/ha.

Izvor:PIS

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera