ravago veliki

Pamukova sovica preti usevima

Pamukova sovica preti usevima

Ubraja se u najopasnije štetočine kukuruza, soje, paprike i paradajza. Iz PSS Vrbas upozoravaju da se kajsije koje se sada beru ne tretiraju insekticidima.

U proteklom periodu primećena je znatno veća brojnost pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na povrću. Druga generacija se pojavila nešto ranije nego što je uobičajeno usled visokih temperatura. Pamukova sovica spada u jednu od najopasnijih štetočina poljoprivrednih kultura zbog svoje izražene polifagnosti,odnosno na 250 gajenih biljaka može naneti štete. Najveće štete pravi na kukuruzu, paprici, soji i paradajzu.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju useve i ukoliko utvrde prisustvo položnih jaja urade tretmane insekticidima.

Pri izboru preparata voditi računa da su ovilarvicidnog delovanja,jer samo takvi preparati deluju na sve stadijume larvi. Preporučuju se preparati na bazi: hlorantraniliprola, indoksakarba i emamektin-benzoata (Coragen 0.20 l/ha ili Avaunt 0.25 l/ha ili Affirm 1.5 kg/ha).

Tretman se izvodi u večernjim časovima, jer neki preparati gube kontaktno dejstvo razgradnjom usled visokih temperatura. Prvo prskanje se izvodi kada je više od 10 jaja prisutno na stablu i listovima, a za larvicidno delovanje kada je 5 gusenica nađeno na 100 m2. Često se dešava preklapanje generacija, pa biljke moraju biti zaštićene u period od 15-30 dana.

Samo pregledom parcele odrediće se pravi momenat za tretman određenim preparatom. Od jajeta pamukove sovice nastaje gusenica koja može dostići veličinu i do 4-5 cm . Gusenica se ubušuje u plod i pričinjava štete koje se ne mogu popraviti i takvi plodovi gube tržišnu vrednost. Kao jedna od indirektnih šteta je i pojava raznih gljivičnih oboljenja posle njihovog napada.
(PSSS)

Jaje pamukove sovice na listu kajsije

 

Vizuelnim pregledom zasada kajsije (duge vegetacije, sorta Farlis, 3 ha), koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 85 (završeno obojavanje, plod dostigao krajnju veličinu), registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i plodovima kajsije na 45% biljaka. Pored postrnih useva, pamukova sovica u ovom periodu godine polaže jaja i pravi štete i na plodovima voća koje je u fazi sazrevanja.

S obzirom da je u toku berba kajsije, insekticidni tretman se ne preporučuje

(PIS)

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera