ravago veliki

Patogeni napadaju voće, zaštita obavezna

Patogeni napadaju voće, zaštita obavezna

U zasadima je registrovan veći broj štetnih patogena. Preporučuje se primena fungicida i instekticida uz obavezno poštovanje karence.

Poslednjih dana u brojnim zasadima voća, pogotovu onim u kojim prethodne dve nedelje nisu koristili insekticid registrovana je pojava larve dudovca (Hyphantria cunea). Ova vrsta je omnivorna (svaštojed) i vrlo proždrljiva.. Najradije se hrani na dudu, ali gusenice mogu praviti štete i na drugom voću i žbunju. Najveća brojnost leptira zabeležena je pre oko dve nedelje i sada se mogu naći jajna legla i gusenice prvog i drugog larvenog stupnja. Preporuka je da se pregledaju zasadi voća i po potrebi izvrši mehaničko uklanjanje zapredaka ili hemijsko suzbijanje insekticidima: 

Reldan 22 EC (2,5 l/ha) ili Byfin 100 EC (0,05 %) +  FitoFert Humisuper Plus (0,5%)

JABUKA

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama i prisustvo infektivnog potencijala mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha). U cilju zaštite od navedenih patogena, a pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida. Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima registruje se prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae spp.), kao i grinja. U toku je piljenje larvi I generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo navedenih štetočina i ukoliko se uoči njihovo prisustvo  preporučuje se primena insekticida, pa je savet primena kombinacije: 

Hillan (0,1 %) + Systhane 240 EC (0,02 %) + Delegate 250 WG (0,4 kg/ha) + Akaristop (0,075 %) + FitoFert Cal Amino 15 (3,0 l/ha)

KRUŠKA

U zasadu kruške je registrovano intenzivno prisusutvo i piljenje larvi druge letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), a u cilju zaštite kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se tretman fungicidima, pa je naša preporuka primena kombinacije: 

Capi (0,03 %) + Movento 100 SC (0,15%) ili Delegate 250 WG (0,4 kg/ha) + FitoFert Cal Amino 15 (3,0 l/ha)

DUNJA

Pregledom zasada jabuke, kruške i dunje registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).Na plodovima se uočava pojava mrke do crne boje. Listovi su takođe crne boje, suše se i ostaju na lastarima, ne otpadaju. Oboleli mladari sa osušenim listovima izgledaju kao zahvaćeni plamenom. Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. Za mehaničko uklanjanje neophodno je koristiti dezinfikovani alat. Alat dezinfikovati “varikinom” ili 70% etil-alkoholom, a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove spakovati u vreće i izneti iz voćnjaka. 

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo po toplom i suvom vremenu. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom. Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno obaviti hemijski tretman preparatima na bazi bakra Fungohem SC (0,5 %) ili Talocuper (0,2 %)

Nakon toga, obaviti redovne mere hemijske zaštite i folijarne ishrane kombinacijom

Funomil (0,1 %) + Penncozeb WG (0,25%) +  Reldan 22 EC (0,2 %) + Fitofert Cal Amino 15 (3,0 l/ha)

BRESKVA I NEKTARINA                                                                                                                                                                   

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja i piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju zaštite plodova i mladara od ubušivanja larvi breskvinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja. Takođe, kod pojedinih sorti,na naličju listova se registruju simptomi pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae) u vidu beličaste micelije, pa se preporučuje se primena sledeće kombinacije:

Coragen 20 SC (0,02%) + Tebukon 250 EC (0,75 l/ha) + Indar 5 EW (1,0 l/ha) +  Fitofert Calcium Organo 30 (3,0 kg/ha)

S obzirom da se u narednom periodu očekuje berba ranih sorti bresaka i nektarina, voditi računa o karenci primenjenih preparata.

KAJSIJA

Kajsija je pretrpela štete od mraza usled čega u mnogim lokalitetima nije došlo do formiranja plodova. Zbog nestabilnog vremena sa padavinama, u cilju zaštite lisne mase, pred početak diferencijacije rodnih pupoljaka za narednu godinu, preporučujemo tretman  fungicidima za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila)

Capi  (0,3 %) ili Captan 80 WG (0,25 %) + Coragen 20 SC (0,02 %) + Fitofert Calcium Organo 30 (3,0 kg/ha)

TREŠNJA I VIŠNJA 

Najavljeno nestabilno vreme sa pljuskovima omogućiće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem mrke truleži ploda (Monilinia fructigena). Proizvođačima se preporučuje  tretman fungicida. Na feromonskim klopkama se beleže ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), pa se preporučuje primena kombinacija preparata sa kratkim karencama:  

Luna Sensation (0,07 %) +   Exirel (0,07 %) + FitoFert Calcium Organo 30 (3,0 kg/ha)

ŠLJIVA 

Za naredni period se najavljuju padavine što uz visoke temperature može da utiče na ostvarivanje infekcije  prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). Kako se u vizuelnim pregledima registruje prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) i kolonija šljivine lisne vaši (Brachycaudus helichrysi) preporučujemo primenu insekticida, pa bi kombinacija bila:

Penncozeb WG (0,25 %) + Funomil (0,07 %) + Grom (0,03 %) + Amos (0,03%)  + FitoFert Calcium 15 (5,0 l/ha)

MALINA 

Najavljene padavine i nestabilni vremenski uslovi mogu uticati na ostvarivanje infekcije patogena Botrytis cinerea, prouzrokovača sive truleži plodova. Proizvođačima se preporučuje  da u cilju zaštite maline od ovog patogena, pre najavljenih padavina sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata, a prilikom izbora fungicida voditi računa o karenci. Naša preporuka je: 

Switch 62,5-WG (0,8 kg/ha) ili Luna Sensation (0,08%) + FitoFert Aminoflex (0,25 %) + Fitofert Calcium Organo 30 (0,2 %)

KUPINA

U ovoj fazi razvoja, očekivane padavine narednih dana će omogućiti optimalne uslove  za ostvarivanje infekcije prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea). Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina obave zaštitu u zasadima kupine primenom fungicida, tzv. botriticida. Ovakve vremenske prilike pogoduju i širenju  rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). Za suzbijanje navedenih patogena u ovoj fazi preporučuje se primena fungicida. 

Vizuelnim pregledom u zasadima kupine registrovana je rutava buba na cvetovima. Ovaj štetni insekat se hrani cvetnim delovima, pa može značajno da smanji prinos i kvalitet plodova. Proizvođačima kupine se preporučuje da u prepodnevnim satima pregledaju svoje zasade. Ako se ustanovi prisustvo rutave bube na cvetovima, u zasadu postaviti plave ili bele lovne posude sa vodom ili voćnim sirupom, sa ciljem izlovljavanja ove štetočine.

Pyrus 400 SC 0,20% + Queen 0,075% + FitoFert Humistart (0,2 %) + FitoFert Calcium Organo 30 (0,25 %).  

LESKA

U ovoj fazi razvoja ploda ženka lešnikovog  surlaša (Curculio nucum) pravi otvore na plodu u koje polaže jaja. Larva se razvija unutar ploda i crvljivi plodovi otpadaju. U cilju suzbijanja imaga pre polaganja jaja preporučuje se primena insekticida. Takođe je potrebno primeniti i fungicide u cilju zaštite mladih plodova protiv razvoja truleži (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle…). Razvoju ovog patogena odgovaraju padavine i povećana vlažnost te je potrebno s obzirom na prethodne, a i najavljene padavine, zajedno sa insekticidom dodati i fungicide, pa je savet primena kombinacije:

Systhane 240 EC (0,02 %) + Penncozeb WG (0,25 %) +Nurelle D/Despot (0,1 %) + FitoFert Calcium 15 (3,0 l/ha) + FitoFert Humisuper Plus (2,0 l/ha)

VINOVA LOZA 

Vinova loza je u fazi formiranih bobica, a najavljeno nestabilno vreme stvara uslove za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), a visoka temperatura i vlažnost pogoduje razvoju pepelnice (Uncinula necator) tako da se poljoprivrednm proizvođačima preporučije da izvrše zaštitu vinograda pre najavljenih padavina.

 Curzate M 68 WG (0,23 %) + Luna Expirience (0,04%) + Prince (0,1 %) + Cythrin 250 EC (0,03 %) + FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + Fitofert Aminoflex (2,0 l/ha)

Izvor:Agrosvet

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera