ravago veliki

Poljoprivrednici oprezno s ambalažom pesticida

Poljoprivrednici oprezno s ambalažom pesticida

Udruženje SECPA i ove godine organizuje akcije sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

Udruženje SECPA obaveštava individualne poljoprivredne proizvođače da će se akcije sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja u 2018. godini organizovati u regionima koje pokrivaju PSS Sombor, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Ruma, Bačka Topola, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Požarevac, Šabac, Smederevo, kao i u Opštini Grocka. Informacija o tačnom vremenu i lokacijama sakupljanja ambalažnog otpada data je u obaveštenju za svaki region posebno. Više o tome može se pročitait na web stranici udruženja gde je detaljno opisno kako se pravilno  koriste pesticidi, i na koji način se postupa sa ambalažom kako se ne bi ugrozil životna sredina.

Ujedno obaveštavaju sve poljoprivredne kompanije - korisnike sredstava za zaštitu bilja koje proizvode Adama, BASF, Bayer, Belchim i/ili Syngenta, da zahtev za preuzimanje ambalažnog otpada treba da upute na e-mail: ivana.pavlovic@sekopak.rs i daju podatke o otpadnoj ambalaži i mestu na kome se nalazi kako bi se organizovalo preuzimanje. Forma zahteva sa potrebnim podacima može se preuzeti sa web stranice SECPA.

Iz Udružnja pozivaju sve kompanije koje predaju ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja koje proizvode Adama, BASF, Bayer, Belchim i/ili Syngenta da se jave e-mail: info@secpa.rs ukoliko je potrebno da im se pošalju vreće za sakupljanje ovog otpada.

Udruženje SECPA je osnovano u Srbiji u Februaru 2010. od strane vodećih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u svetu: Bayer, BASF, DOW AgroScience, DuPont, Magan AgroChemicals i Syngenta-e.

ČLANICE SECPA:

  • ADAMA SRB d.o.o., Beograd
  • BASF Srbija d.o.o., Beograd
  • BAYER d.o.o, Beograd
  • Predstavništvo DOW AGROSCIENCESVertriebsgesellschaft M.B.H., Beograd
  • DUPONT SRB d.o.o., Beograd
  • SYNGENTA AGRO d.o.o,. Beograd

Pridružena članica: BELCHIM CROP PROTECTION SRBd.o.o., Beograd

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera