ravago veliki

Poljski glodari prete ozimim usevima

Poljski glodari prete ozimim usevima

Broj štetočina najveći je na parcelama na kojima je predusev bio kukuruz.

Ovo je posebno izraženo u usevima gde je preusev bio kukuruz, jer je iz brojnih razloga (izostanak žetve, površine na kojima je usled nepogoda došlo do prevremenog opadanja roda,  loša priprema kombajna…) ostalo “hrane” za glodare u izobilju. Proizvođačima savetujemo da obiđu useve ne samo strnine, već i leguminoza (lucerka, detelina, grašak…) i da  po utvrđivanju brojnosti primene mamke za direktnu primenu – rodenticid Gardentop. Količina primene zavisi od broja aktivnih rupa po jedinici površine, pa je tako:

I kategorija do 10 aktivnih rupa/ha za voluharicu i miševe; 

II kategorija 10 do 50 za poljske miševe, a 10 do 500 za voluharicu; 

III kategorija 50 do 500 za poljske miševe, a 500 do 5000 za poljsku voluharicu;

IV kategorija više od 500, odnosno 5000 aktivnih rupa po hektaru. 

Rodenticid Gardentop treba primeniti u količini od 1 do 2 kesice ukoliko je utvrđena brojnost I do III kategorije, a 2 do 3 kesicie kod brojnosti IV kategorije. Mamci se ne smeju ostavljati na površini zemlje jer su toksični za čoveka i toplokrvne živaotinje, već se moraju položiti u aktivnu rupu koju zatim treba zatrpati zemljom. Prilikom izvođenja primene rodenticide Gardentop, neophodno je korišćenje zaštitnih rukavica.    

IZVOR: Agrosvet

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera