ravago veliki

Proverite kvalitet lanjskog semena

Proverite kvalitet lanjskog semena

Ukoliko se seme duže čuva, populacije štetočina postepeno se uvećavaju. Uskladišteno seme napada veći broj štetnih vrsta.

Često se dešava da se seme šećerne repe, suncokreta, kukuruza  koje je nabavljeno za setvu,  ne utroši u  planiranoj vegetaciji, pa ga proizvođači sačuvaju za narednu godinu. U  ovim slučajevima ono se mora čuvati u skladištima, pri tome treba očuvati kvalitet semena.

Kvalitet semena  određuje  veći broj činilaca (čistoća, klijavost, vlaga, masa 1000 semena i dr.) koji su pod uticajem različitih faktora spoljašnje sredine.

Najvažniji parametri kvaliteta semena su energija klijanja i klijavost, na šta utiče veliki broj faktora počev od klimatskih u vreme proizvodnje, preko faktora koji se javljaju u vreme sušenja i dorade semena do uslova skladištenja semena.

Ipak, neretko se dešava smanjivanje setvenih kvaliteta, naročito klijavosti semena.

Kako bi se sačuvao kvalitet deklarisanog semena, prilikom skladištenja mora se voditi računa o uslovima skladištenja.

Relativna vlažnost vazduha i temperatura su spoljašni činioci koji najviše utiču na starenje semena, a samim tim i na gubitak kvaliteta. U suvljem i hladnijem skladištu seme duže održava klijavost.

Do naglog oštećenja semena, a samim tim i gubitka kvaliteta može doći usled izlaganja visokoj temperaturi i visokoj vlažnosti vazduha.

Na dužinu čuvanja semena u skladištima utiče i razmnožavanje štetnih insekata. Ukoliko se seme duže čuva, populacije štetočina postepeno se uvećavaju. Uskladišteno seme napada veći broj štetnih vrsta.

U cilju zaštite od bolesti i štetočina u ranim fazama razvoja biljaka, seme kukuruza, š.repe i suncokreta tretira se pesticidima.

Kada je u pitanju hemijska zaštita semena postavlja se pitanje negativnog uticaja pojedinih preparata na energiju klijanja i klijavost semena.

Činjenica  je da kod tretmana sa pesticidima može doći do pada vrednosti energije klijanja i klijavosti.

Zato, ukoliko se koristi “višak” semena iz prethodne godine, preporučuje se provera kvaliteta u nekoj od Akreditovanih laboratorija za ispitivanje semena.

Jer ušteda nekad može naneti više štete.

(Ivana Vasilijić, PSS Zrenjanin)

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera