ravago veliki

Pšenica i ječam niču neujednačeno, ima i patogena

Pšenica i ječam niču neujednačeno, ima i patogena

Sušno i toplo vreme uticali su na pojavu cikada, vaši, pepelnice, mrežaste pegavosti lista ječma i glodara.

Na teritoriji RC Novi Sad, kao i na području cele zemlje, setva pšenice u ovoj sezoni je otežana kao i nicanje do sada posejanih površina. Samo usevi koji se nalaze u sistemu za navodnjavanje imaju ujednačeno nicanje, a pojedini usevi iz takvog načina proizvodnje se nalaze u fazi dva razvijena lista (BBCH 12). Izrazito duga suša i visoke temperature u proteklom periodu uticali su na ovakvu situaciju. Međutim, ovakvi uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju određenih štetnih organizama, pre svega insekata, a u uslovima navodnjavanja i razvoju patogena.

Na lokalitetu Futog, u usevu ječma koji je u sistemu navodnjavanja, registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:

·         - vaši i cikada na 20% biljaka

·         - pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 5% biljaka

·         - mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophota teres) na 2% biljaka

U ovom periodu, najveći problem predstavlja prisustvo insekata kao vektora virusa. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno jednom ili više vaši. Iako su površine pod ovakvim usevima male, svim proizvođačima čiji su usevi nikli preporučuje se obilazak i pregled biljaka na prisustvo štetnih organizama. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena registrovanih insekticida:

·       - Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha

·        - Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

·        - Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Vizuelnim pregledom na nekim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara.Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Izvor:PIS

 

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera