ravago veliki

Rak korena i izdanaka maline i kupine

 Rak korena i izdanaka maline i kupine

Sve više proizvođača se žali na pojavu ove bolesti. Obolele biljke odmah treba izvaditi da bi se sprečilo širenje.

Izazivači raka korena i izdanaka maline i kupine su patogeni Agrobacterium tumefaciens i/ili A.rubi. Simptomi ovog oboljenja manifestuju se kao  izrasline koje se obično pojavljuju u zoni korenovog vrata ili neposredno ispod površinskog sloja zemlje.

Ova zadebljanja se takođe mogu javiti na korenu i izdancima, na mestima oštećenim rezidbom, kao i u pukotinama izdanaka. Abnormalne izrasline se javljaju u proleće i ometaju normalno upijanje vode i hranljivih materija. Zadebljanja obično nestaju tokom zime, ali se ponovo pojavljuju u proleće. Zaraza na zdrave biljke prenosi se preko povreda i oštećenja koja se stvaraju prilikom izvođenja obrade zemljišta, orezivanjem i ubodom insekata, a u zasade se unosi zaraženim sadnim materijalom.

Suzbijanje ovog oboljenja svodi se na sadnju na nezaraženim parcelama, uz odabir zdravog sadnog materijala. Treba izbegavati parcele na kojima je u ranijim godinama bilo pojave ove bolesti, ili na kojima su se gajile osetljive vrste, kao što su voće i vinova loza.

Prevencija pojave ove bolesti primenom sredstva A. radiobactor, soj K84, pokazao se perspektivnim, mada se njime bolest ne može izlečiti. “U slučaju kada se desi potencijalna zaraza sadnim materijalom stručna preporuka je da se to zemljište ne koristi za proizvodnju maline i kupine, a samim tim i za drugu voćarsku proizvodnju sledećih pet do šest godina da bi se izbegla dalja zaraza“. Zemljište je potrebno ili ostaviti da se uledini ili sejati strna žita i kukuruz u narednim godinama.

Prilikom obrade zemljišta, zbog mogućnosti prenošenja patogena česticama zemlje, treba obavezno čistiti oruđe za obradu zemljišta nakon svake radne operacije.

(PSSS Pirot )

Većina zasada na području  Vrbasa zaražena

Na području koje pokriva RC Vrbas, u većini zasada malina, registruju se simptomi  propadanja pojedinačnih biljaka, u vidu zaostalog porasta i tumorastih izraslina na korenu i korenovom vratu, od prouzrokovača bakterioznog raka, Agrobacterium spp. što je posledica nesertifikovanog sadnog materijala. Takve biljke obavezno treba ukloniti, kako se zaraza ne bi širila na ostale biljke.

(PIS)

 

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera