delta

Ramulariozna pegavost preti ječmu

Ramulariozna pegavost preti ječmu

Hemijski tretman neophodan je na parcelama gde ima pet odsto biljaka sa simptomima bolesti.

Na području Srbije usevi ječma se nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do faze vidljivo prvo osje.

Krajem marta na osnovu preporuka Sistema PIS-a sprovedene su hemijske mere zaštite useva ječma usled prisustva mešanih infekcija nekoliko patogena (mrežasta pegavost lista ječma – Pyrenophora teres, ramulariozna pegavost lista ječma - Ramularia collo-cygni, sočivasta pegavost lista ječma – Rhynchosporium secalis, pepelnica žita – Erysiphae graminis).

Monitoringom useva sredinom aprila, registrovano je zaustavljanje širenja simptoma pegavosti, osim na nekim  parcelama na kojima se nastavlja   širenje simptoma  samo ramulariozne pegavosti lista ječma. U tom periodu  je  dat signal za sprovođenje još jednog tretmana. Međutim, tokom protekle nedelje koja je obilovala padavinama i bila praćena niskim temperaturama, onemogućen je ulazak na parcele ječma i sprovođenje mera zaštite. Na takvim usevima i dalje se registruje širenje simptoma ramulariozne pegavosti lista.

U cilju sprečavanja infekcije klasa i kasnijeg prenošenja ovog patogena semenom, sada je neophodno sprečiti dalju infekciju biljaka. U tu svrhu sistem prognoze preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana na svim onim parcelama gde  se registruje 5% biljaka sa simptomima ramulariozne pegavosti lista. Posebnu pažnju treba usmeriti na zaštitu semenskih useva ječma.

Preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

(PIS)

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera