ravago veliki

Ramulariozna pegavost preti ječmu

Ramulariozna pegavost preti ječmu

Hemijski tretman neophodan je na parcelama gde ima pet odsto biljaka sa simptomima bolesti.

Na području Srbije usevi ječma se nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do faze vidljivo prvo osje.

Krajem marta na osnovu preporuka Sistema PIS-a sprovedene su hemijske mere zaštite useva ječma usled prisustva mešanih infekcija nekoliko patogena (mrežasta pegavost lista ječma – Pyrenophora teres, ramulariozna pegavost lista ječma - Ramularia collo-cygni, sočivasta pegavost lista ječma – Rhynchosporium secalis, pepelnica žita – Erysiphae graminis).

Monitoringom useva sredinom aprila, registrovano je zaustavljanje širenja simptoma pegavosti, osim na nekim  parcelama na kojima se nastavlja   širenje simptoma  samo ramulariozne pegavosti lista ječma. U tom periodu  je  dat signal za sprovođenje još jednog tretmana. Međutim, tokom protekle nedelje koja je obilovala padavinama i bila praćena niskim temperaturama, onemogućen je ulazak na parcele ječma i sprovođenje mera zaštite. Na takvim usevima i dalje se registruje širenje simptoma ramulariozne pegavosti lista.

U cilju sprečavanja infekcije klasa i kasnijeg prenošenja ovog patogena semenom, sada je neophodno sprečiti dalju infekciju biljaka. U tu svrhu sistem prognoze preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana na svim onim parcelama gde  se registruje 5% biljaka sa simptomima ramulariozne pegavosti lista. Posebnu pažnju treba usmeriti na zaštitu semenskih useva ječma.

Preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

(PIS)

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera