ravago veliki

Registrovana pegavost lista šećerne repe

Registrovana pegavost lista šećerne repe

Registrovane su prve pege u usevima ali je pojava patogena ispod epidemijskog praga pa se ne preporučuju hemijske mere.

Usevi šećerne repe na području Vojvodine nalaze se u fazi od 30 odsto biljaka zatvorilo prostor između sebe pa do potpunog zatvaranja redova.

Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) javlja se svake godine na ovom proizvodnom području i jedan je od ekonomski najznačajnijih patogena šećerne repe. Pege se prvo javljaju na starijem lišću u vidu okruglastih, sitnih, sivih pega oivičenih mrkom bojom. Razvojem bolesti broj pega se povećava i dolazi do sušenja delova ili celog lista. Posle uginuća većeg broja listova  dolazi do retrovegetacije, što se negativno odražava na prinos korena i sadržaj šećera.

Pregledom useva šećerne repe registrovana je pojava prvih pega što je i laboratorijski potvrđeno. Prvi uslovi  koji su omogućili infekciju šećerne repe prouzrokovačem lisne pegavosti ostvareni su u većini proizvodnih regiona u periodu od 23. do 27. maja. Padavine u tom periodu i prosečne dnevne temperature između 16 i 19 stepeni omogućile su primarne infekcije.

Osnovne mere u očuvanju useva od ovog patogena jesu hemijske mere zaštite. Broj i vreme primene fungicida zavisi od prisustva inokuluma, uslova u kojima se gljiva razvija (temperatura, relativna vlažnost i padavine) i osetljivosti sortimenta.

Trenutno stanje na području Vojvodine u usevima šećerne repe ukazuje na sam početak pojave ovog patogena koji je daleko ispod prvog epidemijskog praga. U ovom momentu se ne preporučuju hemijske mere zaštite. Sistem prognoze i izveštavanja nastavlja sa praćenjem uslova i razvoja bolesti u usevima šećerne repe.

Izvor:PIS

 

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera