ravago veliki

Repin moljac preti, pregledati useve šećerne repe

Repin moljac preti, pregledati useve šećerne repe

Gusenice oštećuju  glavu korena, uništavaju centralno lišće, usled delovanja sekundarnih patogena vrlo često dolazi do trulenja pa se štetnost još vise pojačava.

Na području delovanja PSS Vrbas na usevima šećerne repe uočena je značajna pojava repinog moljca. Na pojedinim parcelama larve nalazimo na gotovo svakom korenu. Posebno treba pregledati parcele na kojima se šećerna repa učestalo gaji .

Simptomi su lako uočljivi jer su centralni, najmlađi, listovi oštećeni, ponegde potpuno uništeni. Centralni deo glave korena poprima crnu boju od izmeta i izgrizotina koje su napravile  gusenice  repinog moljca.

Gusenice oštećuju  glavu korena, uništavaju centralno lišće, na mestima oštećenja usled delovanja sekundarnih patogena vrlo često dolazi do trulenja pa se štetnost još vise pojačava.

Ova štetočina se kod nas javlja povremeno, praveći manje ili veće štete zavisno od intenziteta napada. Suzbijanje je obavezno kada se po biljci nađe 4-5 gusenica, a na parceli je napadnuto vise od 50 odsto biljaka. U Srbiji nema insekticida registrovanih za suzbijanje repinog moljca, pa se tretiranje može raditi sa insekticidima koji se inače koriste u šećernoj repi kao što su oni na bazi a.m. bifentrina, cipermetrina, hlorpirifosa i dr. Tretiranja treba uraditi sa većom količinom vode  300-400 l/ha, kasno poslepodne ili u večernjim satima.

dipl.inž.  Katarina Radonić

(PSS Vrbas)

Pročitano 1322 puta
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera