ravago veliki

Repina pipa napala sremska polja

Repina pipa napala sremska polja

Šećerna repa najosetljivija je tokom nicanja. Trenutno je u fazi od 4 do 6 listova i neophodno je da se nakon primećene štete kojiupipa pravi obave tretmani.

Na repištu je prisutna pojava veće koncentracije sive repine pipe, pokazuju pregledi terena od strane poljoprivrednih proizvođača. Stručnjaci savetuju da se tretmani u cilju zaštite useva izvrše, iako su rađeni do sada kod nekih proizvođača i dva puta. To je neophodno kako bi se moglo nastaviti sa ostalim agrotehničkim merama u usevu i dobijanju kvalitetnog roda.

Nakon pregleda parcela zbog mraza koji je pogodio Srem u proteklom periodu, ustanovljeno je dobro stanje useva, ali i prisustvo sive repine pipe na poljima u blizini Šida. Kritičan prag je 1-3 imaga pipe na 10m2. Kako bi očuvali rod na ovakvim parcelama, gde je počelo naseljavanje repine pipe, paori će ističu primeniti hemijske tretmane.

Preporuka stručnjaka je upravo da se uradi tretman insekticidima, da bi se smanjila populacija i sprečila ishrana imaga sive repine pipe. Šećerna repa najosetljivija je tokom nicanja. Trenutno je u fazi od 4 do 6 listova i neophodno je da se nakon primetne štete koji pipa pravi izvrše tretmani.

Nakon hemijskih mera protiv insekata sledi i borba sa korovima, ali i mehaničke mere na očuvanju dobrog stanja njive. Tome će se pristupiti čim se stvore uslovi na polju nakon uklanjanja insekata koji mogu značajno da unište prinos.

(Sremska TV)

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera