ravago veliki

Sad krenuti na divlju kupinu

Sad krenuti na divlju kupinu

Pri primeni totalnog herbicida na njivama, strništima, u zasadima, međama ili na ruderalnim staništima ne sme da dođe do zanošenja preparata na susedne gajene biljke

Totalni herbicidi ima različite komercijalne nazive, ali istu aktivnu materiju glifosat. Tako da se u prodaji mogu naći: GLIFOMARK, GLIFOL, GLIFOSAV-480, CLINIC-480, GLITOTAL i drugi koji imaju različite nazive, a predstavljaju isti herbicid sa 480g/l aktivne materije. 

To je translokacioni herbicid, koji se usvaja preko zelene lisne mase i kreće se naniže i naviše kroz biljku do korena, rizoma i drugih biljnih delova, nagomilava se u tačkama porasta i blokira rast. Zbog ove osobine jako je dobar za rešavanje višegodišnjih, problematičnih korova (poponac, ladolež, pirevina, zubača, divlji sirak, konjsko zelje i dr.) koji se godinama javljaju na pojedinim njivama.

Bitno je sačekati da korovske biljke posle žetve strnih žita ili drugih useva, odrastu 10-20cm. Uskolisni korovi su najosetljiviji u fazi intenzivnog porasta do pred cvetanje, a poponac i ladolež u fazi cvetanja.

Doza primene je 5-12 l/ha uz utrošak 200-400l/ha vode i zavisi od prisutne korovske flore. Divlja kupina, poponac, ladolež, palamida i zubača se suzbijaju dozom 10-12 l/ha uz utrošak 300-400 l/ha vode.

Najpovoljniji period za suzbijanje divlje kupine je kraj avgusta, početak septembra. Koncetracija 2,0-2,5% je pokazala dobre rezultate u suzbijanju ambrozije. Simptomi delovanja herbicida su vidljivi nakon 10-15 dana, a zemljište se može obrađivati 25 dana nakon tretiranja.

Jako je važno da prilikom primene totalnog herbicida na njivama, strništima, u zasadima, međama ili na ruderalnim staništima ne dođe do zanošenja preparata na susedne gajene biljke. 

(Milena Ćirić, dipl.inž, PSSS)

 

Prethodni članak
Kongres o korovima u Vrdniku
Sledeći članak
Kukuruzna zlatica
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera