ravago veliki

Sad je pravo vreme za zaštitu kruške i breskve od patogena

Sad je pravo vreme za zaštitu kruške i breskve od patogena

U zasadima kruške treba suzbijati kruškinu buvu, a breskvu treba zaštititi plavim prskanjem.

Na osnovu pregleda zasada voća, utvrđeno je da se kruška nalazi u fazi opadanja lišća, te da je oko 50-80 odsto listova opalo, dok se kod sorte viljamovka taj procenat kreé oko 50 odsto. 

Na osnovu informacija sa brojnih lokaliteta, vizuelnim pregledom stabala krušaka registrovana je visoka brojnost prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Po stabilizaciji vremenskih prilika, a u cilju suzbijanja imaga prezimljujuće generacije i smanjenja potencijala ove štetočine za narednu sezonu preporučuje se insekticidni tretman preparatom Cythrin 250 EC (a. m. cipermetrin) u koncentracji 0,03%.

U zasadima kruške u kojima je tokom godine ustanovljeno prisustvo simptoma bakterioznih oboljenja, od kojih prednjači (Erwinia amylovora) obavezno treba ukloniti obolele biljne delove i izneti i spaliti ih van objekta, i dezinfikovati alat za orezivanje nakon svakog izvedenog reza, kao i presek, a zatim izvršiti tretman bakarnim preparatima celog voćnjaka. 

Preporučuje se tretman preparatom Funguran – OH (a. m. bakar-hidroksid) u konc. 0,3-0,4% ili Fungohem SC u konc. 0,5 %. Ovim tretmanom se sprečava i prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Tretiranje obaviti po lepom i suvom vremenu bez vetra.

Većina sorata breskve se nalazi u fazi opalog lista 60-80%. Vreme nakon opadanja 70% lisne mase je idealno za tretman preparatima tzv. “plavo prskanje breskve”. 

Rane koje nastaju usled opadanja lista predstavljaju “ulazna vrata” za veći broj patogena breskve kao što su Pseudomonas syringae pv.syringe, Cythospora cincta, Stigmina carpophila i Taphrina deformans. 

“Plavo prskanje” se izvodi u cilju suzbijanja patogena koji prezimljavanju na ili u pupoljcima breskve te smanjenju infektivnog potencijala oboljenja za narednu vegetaciju.

Po mirnom i tihom vremenu preporučuje se tretman preparatom Funguran – OH (a.m. bakar-hidroksid) u konc. 0,4% ili Cuprablau Z Ultra (a. m. bakar-hidroksid + cink) u konc. 0,4% ili Fungohem SC (a. m. bakar-hidroksid) u konc. 0,5%. 

Izvor:Agrosvet

 

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera