ravago veliki

Savetovanje o rezistentnim korovima u Novom Sadu

Savetovanje o rezistentnim korovima u Novom Sadu

Cilj skupa je transfer najnovijih informacija o rezistentnosti korova na herbicide, uključujući najnovija saznanja o usevima tolerantnim na herbicide.

U organizaciji Herbološkog društva Srbije, u Novom Sadu, u velikoj sali turističkog naselja „Ribarsko ostrvo“, 2. novembra 2018. godine, biće održano savetovanje pod nazivom „Rezistentni korovi i tolerantni usevi na herbicide – stanje i perspektive“. Cilj skupa je transfer najnovijih informacija o stanju i predlogu mera za upravljanje rezistentnošću korova na herbicide, uključujući najnovija saznanja o usevima tolerantnim na herbicide.

Savetovanje je prvenstveno namenjeno predstavnicima krupnijih poljoprivrednih gazdinstava i njihovih udruženja, zadrugama, poljoprivrednim apotekama, medijima, agronomima, predstavnicima savetodavnih službi, industrije pesticida, kompanija koje poseduju hibride tolerantne na pojedine herbicide, naučnih instituta, fakulteta, nadležnih ministarstava i sekretarijata, kao i drugih subjekata koji su povezani sa ovom problematikom.

Kotizacija nije predviđena, a za sve učesnike predviđeni su besplatno korišćenje parkinga, zbornik radova, edukativni i reklamni materijal.  Za predavanja na engleskom jeziku obezbediće se simultani prevod. Na kraju savetovanja predviđen je nastavak diskusije uz ručak u restoranu Alaska barka. Rok za dostavu radova: 30. septembar 2018. godine.Rok za slanje drugog obaveštenja sa programom skupa: 10. oktobar 2018. godine.

Za detaljnije dodatne informacije treba se obratiti na e-mail adresu predsednika Programskog odbora: goran.malidza@ifvcns.ns.ac.rs ili na brojeve telefona (021) 4898 270 i (064) 820 5778

Izvor: Agrosvet

 

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera