ravago veliki

Savetovanje o zaštiti bilja na Zlatiboru

Savetovanje o zaštiti bilja na Zlatiboru

Skup se održava od 26. do 30. novembra, a govoriće se o zaštiti ratarskih i povrtarskih biljaka, voćaka, vinove loze, šuma, ukrasnog, lekovitog bilja, kao i o održivoj primeni pesticida.

Društvo za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru u hotelu “Palisad”, od 26. do 30. novembra organizuje XV savetovanje o zaštiti bilja

Ova savetovanje je najmasovnije okupljanje i jedinstvena prilika za razmenu informacija o aktuelnim problemima, kao i za afirmaciju stručnjaka i istraživača u oblasti zaštite bilja.

Određene su sledeće tematske celine rada skupa:

1) zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka,

2) zaštita voćaka i vinove loze,

3) zaštita šuma, ukrasnog i lekovitog bilja

 4) održiva primena pesticida.

Osim predavanja po pozivu koje je izabrao Stručni odbor, na osnovu kvaliteta i aktuelnosti problematike, za uvodna i usmena izlaganja biće odabrani i neki od prijavljenih radova. Svi podneti rezimei biće recenzirani, a od autora se očekuje da uvaže sugestije i zahteve recenzenata.

Realizacija saopštenja, okruglih stolova sa najaktuelnijom problematikom iz struke, kao i tradicionalna promocija novih izdanja knjiga, uz prezentacije pomažućih članova, omogućiće razmenu informacija o najznačajnijim problemima u oblasti zaštite bilja.

Izvor:Agrosvet

 

 

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera