ravago veliki

Sprečiti piljenje larvi jabukovog smotavca

 Sprečiti piljenje larvi jabukovog smotavca

U cilju zaštite plodova jabuka od ubušivanja larvi ovog insekta, preporučuje se primena preparata larvicidnog delovanja, osim u zasadima gde je u toku berba.

Na području Vojvodine, u zavisnosti od sortimenta, jabuke se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova, a u toku je berba ranih sorti.

U zasadima jabuka u toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Trenutno se u jabučnjacima mogu registrovati jaja različitih stadijuma razvoja kao i tek ispiljene larve treće generacije. U cilju zaštite plodova jabuka od ubušivanja larvi jabukinog smotavca, preporučuje se primena preparata larvicidnog delovanja.

U zasadima gde je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite dok je u ostalim zasadima neophodno izvršiti zaštitu insekticidima koji imaju kratku karencu kao što su: Avaunt 15 EC, čija aktivna materija je indoksakarb u dozi od 0,33-0,5 l/ha i Affirm 095 SC, aktivne materije emamektin 0,25-0,3%. Karenca za ove insekticide iznosi sedam dana.

U ovom periodu treba izvršiti zaštitu plodova od skladišnih bolesti. Najčešći patogeni koji se javljaju na jabukama tokom skladištenja su:

· čađava krastavost plodova (Venturia inaequalis)

· smeđa ili mrka trulež plodova (Monilinia fructigena)

· gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides)

· meka trulež plodova (Penicillium spp.)

U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena preporučuje se pažljivo rukovanje plodovima tokom berbe i izbegavanje mehaničkih oštećenja, skladištenje plodova u adekvatnim uslovima i hemijske mere zaštite plodova dve nedelje do nedelju dana pred berbu. Fungicidi koji su registrovani za suzbijanje skladišnih bolesti su: Zato 50 WG, sa aktivnom materijom trifloksistrobin u dozi od 150 g/ha. Karenca ovog preparata je 14 dana. Može se koristiti i preparat Switch 62,5 WG, aktivna materija ciprodinil+ fludioksinil u dozi 0,8-1 kg/ha, čija karenca je 3 dana, zatim Geoxe 50 WG (fludioksinil) u dozi od 0,4-0,45 kg/ha, sa karencom od 3 dana i Bellis (boskalid+ piraklostrobin), u dozi od0,8 kg/ha sa karencom od 7 dana.

Izvor:PIS

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera