ravago veliki

Tamo gde ima crvenila kukuruza ne treba sejati pšenicu

Tamo gde ima crvenila kukuruza ne treba sejati pšenicu

Bolest prouzrokuje stolbur fitoplazma, a simptomi oboljenja su crvenilo na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, a klip se deformiše.

Tokom redovnih vizuelnih pregleda useva kukuruza registruje se prisustvo biljaka sa simptomima crvenila na području Vojvodine. Bolest crvenilo kukuruza prouzrokuje stolbur fitoplazma.

Simptomi oboljenja ispoljavaju se u vidu crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza. Na klipu dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. U odmaklim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Stolbur fitoplazma se prenosi pomoću cikade reptalus panzeri. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u trećem stupnju larve na korenu pšenice. Na proleće larve prolaze kroz četvrti i peti razvojni stupanj, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i odlaze na kukuruz. Sve do kraja jula hrane se biljnim sokovima na kukuruzu. Ženke polažu jaja oko korena kukuruza na kome se hrane larve. Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice. Osim pšenice i kukuruza i divlji sirak je domaćin ove cikade.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela kukuruza. Veoma je važno sada markirati useve sa crvenilom radi preduzimanja daljih mera borbe.

Činjenica da larve prezimljavaju na korenu pšenice podrazumeva obavezno izbegavanje setve pšenice na parcelama na kojima su se ove godine registrovali simptomi crvenila na kukuruzu tj. izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz-pšenica.

Na ovaj način se smanjuje brojnost cikada i umanjuje mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

izvor:PIS

Poslednja izmena
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera