ravago veliki

Usevi ulljane repice u dobrom stanju

Usevi ulljane repice u dobrom stanju

Proizvođači treba da obilaze parcele na kojima ima sporadičnih oštećenja od buvača, ali se zaštita ne preporučuje.

Stanje u usevima uljane repice  na području delovanja RC Kikinda je dobro. Vizuelnim pregledom useva na teritoriji Kikinde i Banatske Topole, registrovano je da se uljana repica nalazi u fenofazi razvoja dva do četiri lista ( BBCH 12-14 ). Na pregledanim parcelama setva uljane repice obavljena je u prvoj dekadi septembra meseca.

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetočina na usevima uljane repice ( Phyllotreta spp. buvači;  pagusenice repičine lisne ose Athalia rosae ), sem sporadičnih oštećenja na listovima kotiledona na uljanoj repici od buvača.

U narednom periodu proizvođačima se preporučuje obilazak  i pregled parcela pod uljanom repicom jer toplo vreme pogoduje razvoju pomenutih štetočina.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

(PIS)

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera