ravago veliki

Vreme je zaštite voća i uljane repice

Vreme je zaštite voća i uljane repice

Za sada su najugroženiji usevi uljane repice u kojima je registrovana pojava imaga velike i male repičine pipe pa se preporučuje tretman dvokomponentnim insekticidom.  

Porast dnevnih temperatura i prosušivanje zemljišta omogućiće pregled useva i zasada i preduzimanje neophodnih mera zaštite i ishrane gajenih biljaka. Kako se poslovi  u poljoprivredi umnožavaju, a vreme “curi” to je potrebno reagovati pravovremeno kako bi se izbegle moguće štete. 

Za sada su najugroženiji usevi uljane repice u kojima je na brojnim usevima registrovana je pojava imaga velike i male repičine pipe pa je preporuka da se obavi tretman dvokomponentnim insekticidom  Despot u dozi od 1,0 l/ha. Primena ovog insekticida omogućuje punu efikasnost u temperaturnom opsegu od 5 do 26 stepeni Celzijusa. Uz insekticid treba primeniti i kombinaciju folijarnih đubriva FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) +  FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha).  

Što se tiče voćara, proizvođačima jagode savetujemo da obave tretman (100 litara vode za 10 ari) kombinacijom Cuprablau Z Ultra(350 g) ili Funguran OH (300 g) + FitoFert Humistart (250 ml).

I proizvođači maline u narednih nekoliko dana treba da obave folijarni tretman kombinacijom fungicida i insekticida i to Cuprablau Z Ultra (400 g) + Nitropol S (1,5 l) na 10 ari za 500 metara dužnih i 100 litara vode.

Podsećanje i za proizvođače breskve i nektarine (faza roze baloni), je da izvrše hemijski tretman u cilju suzbijanja tripsa i pepelnice kombinacijom Lanate 90 (0,5 kg/ha) + Karathane Gold 350 EC (0,4 l/ha) ili Systhane 240 SC (0,2 l/ha) uz folijarna đubriva FitoFert Combivit 20 (2,0 kg/ha) + FitoFert Humistart (3,0 l/ha)

Preporuka proizvođačima jabuke (faza mišje uši) je preventivni hemijski tretman u cilju sprečavanja primarnih infekcija čađave krastavosti i pepelnice jabuke  kombinacijom preventivnih fungicida: Dithane M45 ili Penncozeb WG (2,5 kg/ha) + Karathane Gold 350 EC (0,5 l/ha).

Pre izvođenja mera hemijske zaštite neophodno je proučiti uputstvo proizvođača o primenjivanom preparatu, a prilikom tretmana obavezno je poštovanje svih mera lične zaštite (zaštitna oprema – naočare, maska, rukavice), dok posle aplikacije  postupati sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa pravilima o odlaganju otpada.

Izvor:Agrosvet

 

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera